hero-image
19.02.17

Testy motoryczne dla uczniów ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata.

Testy motoryczne dla uczniów ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata.

Na początku grudnia mieliśmy przyjemność przeprowadzić w naszym Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Enel-Sport w Łodzi testy motoryczne dla uczniów ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata.

Testy dzieci i młodzieży,  w których przebadano około 100 zawodników szkoły MG13 są cennym źródłem obiektywnych informacji o stanie wytrenowania zawodników. W związku z tym, że badania były skupione wokół siły i mocy, to głównie w tych obszarach wniosą najwięcej wniosków do treningu. Celem takich badań jest optymalizacja obciążeń treningowych w myśl zasady Citius-Altius-Fortius (szybciej, wyżej, mocniej) tak, aby zawodnicy biegali szybciej, skakali wyżej i co bardzo ważne – bezpieczniej!

Wykonano pomiar mocy kończyn dolnych na urządzeniu Keiser Air Squat. Mierzyliśmy maksymalną moc generowaną przez zawodnika we wzorcu przysiadu na obu nogach oraz jednonóż dla każdej nogi. Znając te wyniki wyznacza się tzw, krzywą mocy – wykres który pozwala optymalnie dobierać obciążenia treningowe w zakresie kształtowania mocy. Daje też obraz asymetrii pomiędzy stronami, co jest ważną informacją w kontekście prewencji urazów.

Zbadano również siłę kończyn dolnych w warunkach izokinetycznych na urządzeniu Biodex System 4 Pro. To źródło ogromu informacji o tzw. momentach sił w czasie ruchu zgięcia i wyprostu st. kolanowego przy trzech różnych prędkościach kontowych. Badanie to pokazuje wyraźnie dysproporcję pomiędzy lewą i prawą stroną. Obiektywnie ocenia również siłę maksymalną, moc oraz wytrzymałość siłową dla badanego wzorca.

Efektownie wyglądała próba wyskoku na platformie, gdzie badana była wysokość wyskoku. Badanie mierzy dokładnie wysokość na jaką zawodnik potrafi się wybić. Mierzone były dwie próby – wyskok z zamachem oraz bez zamachu. Pierwszy pokazuje moc kończyn dolnych w bardzo funkcjonalny sposób, drugi zaś ocenia również koordynację ruchową pomiędzy zamachem rąk i wybiciem nóg.