hero-image
06.11.17

Klinika ortopedii i rehabilitacji Enel-Sport oraz Szpital Centrum Grupy Enel-Med powołują Radę Naukową

Klinika ortopedii i rehabilitacji Enel-Sport oraz Szpital Centrum Grupy Enel-Med powołują Radę Naukową

Nowo powołana Rada Naukowa Enel-Sport oraz Szpitala Centrum zagwarantuje całościowe podejście do pacjenta w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjenta ortopedycznego. Zadaniem Rady będzie m.in. inicjowanie kompleksowych metod diagnostycznych, operacyjnych, konsultacyjnych i leczniczych o rozszerzonym spectrum tak, aby najtrudniejsze przypadki medyczne były diagnozowanie w jednym miejscu przez najlepszych konsultantów w kraju.

Interdyscyplinarne konsylium obejmie merytoryczną opieką trudne przypadki medyczne oraz zapewni rozwój firmy poprzez wdrażanie światowych standardów kształcenia kadry medycznej, w tym prowadzenie konsyliów medycznych oraz badań naukowych.

W Radzie zasiadło dziewięciu wybitnych krajowych specjalistów. Przewodniczącym Rady  jest  prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski, chirurg ortopeda-traumatolog, światowej sławy ekspert w dziedzinie chirurgii stawu łokciowego, przewodniczący Sekcji Chirurgii Barku i Łokcia Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, a zarazem kierownik Kliniki Chirurgii  Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP,  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im A. Grucy w Otwocku.

W składzie Rady znaleźli się:

  • prof. Jan Podgórski konsultant ds. neurochirurgii specjalizujący się w leczeniu guzów mózgu i czaszki, leczeniu operacyjnym dyskopatii kręgosłupa, który wdrożył nowe standardy interdyscyplinarnego leczenia nowotworów i krwotoków wewnątrzczaszkowych,
  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak, krajowy konsultant z dziedziny ortopedii i traumatologii, kierownik Kliniki Ortopedii, ortopedii i traumatologii dziecięcej CMKP, światowej sławy autorytet w dziedzinie chirurgii stawu biodrowego, kierownik medyczny Enel-Sport Myśliwiecka, specjalista w leczeniu wad wrodzonych i ortopedycznych powikłań porażenia dziecięcego,
  • dr n. med. Jacek Jaroszewski, kierownik medyczny Centrum ortopedii i rehabilitacji Enel-Sport Łazienkowska lekarz Reprezentacji Polski w piłce nożnej  i przewodniczący komisji medycznej PZPN,
  • dr n. med. Grzegorz Grys, kierownik medyczny Szpitala i Oddziału Centrum, specjalista w ortopedii,
  • dr n. med. Joanna Brett-Chruściel, dyrektor medyczny Enel-Med
  • dr n. med. Remigiusz Rzepka, konsultant ds. rehabilitacji i fizjoterapii odpowiedzialny za rozwój treningu motorycznego przyszłych mistrzów sportu oraz odpowiadający za przygotowanie fizyczne Reprezentacji Polski w piłce nożnej,
  • dr Maciej Siczek, zastępca dyrektora medycznego ds. diagnostyki
  • dr Michał Jędrzejewski, konsultant ds. anestezjologii

Powołanie Rady Naukowej wzbogaci dotychczasowy dorobek Enel-Sport i szpitala Centrum o nowe doświadczenia i międzynarodową wiedzę specjalistów. Rada pokieruje rozwojem placówek a przede wszystkim merytorycznym kształceniem przyszłych specjalistów w kraju i za granicą z dziedziny ortopedii, traumatologii i rehabilitacji.

Do jednych z wielu zadań nowopowstałej Rady będzie należeć wprowadzanie innowacyjnych standardów medycznych. Nasi specjaliści zajmą się poszukiwaniem i wdrażaniem światowych  metod i technik, dzięki czemu pacjenci Enel-Sport i Szpitala Centrum będą mogli skorzystać z najnowocześniejszych metod diagnostycznych oraz niestandardowych metod leczenia i terapii. Trudne przypadki będą konsultowane w gronie najwybitniejszych specjalistów. Ponadto współpraca z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi przyczyni się do ciągłego rozszerzania działalności naukowej naszej kadry – mówi prof. dr hab.n. med. Stanisław Pomianowski, przewodniczący Rady Naukowej Enel-Sport.

Korzystanie z wzajemnego doświadczenia specjalistów z różnych dziedzin pozwoli na skonsolidowanie wiedzy i wypracowanie przez członków Rady najlepszych medycznie planów leczenia pacjentów.

Możliwość ciągłego rozwoju jest w medycynie bardzo ważna. Chcemy umożliwiać naszym specjalistom zdobywanie grantów, prowadzenie działalności naukowej, a  także udział w międzynarodowych projektach badawczych. Tym samym wzmocnimy ekspercką pozycję naszych oddziałów w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjenta operacyjnego a nasza wykwalifikowana kadra będzie wytyczać i opiniować perspektywiczne kierunki działalności medycznej i naukowej w Polsce. Finalnie, na powołaniu Rady skorzystają pacjenci, zgłaszający się do nas niejednokrotnie z niezwykle skomplikowanymi schorzeniami, wymagającymi szybkiej i profesjonalnej konsultacji na wielu płaszczyznach. My takie konsultacje zagwarantujemy i zapewnimy najlepszą możliwą opiekę medyczną w kraju – mówi kierownik medyczny Enel-Sport dr n. med. Jacek Jaroszewski.