hero-image
10.09.18

enel-med w Krynicy

enel-med w Krynicy

XXVIII Forum ekonomiczne w Krynicy to największe wydarzenie biznesowe w kraju i w Europie Środkowo-Wschodniej. Już od kilkunastu lat jest odpowiednikiem Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W ramach wydarzenia odbyło się już po raz 9. Forum Ochrony Zdrowia. Nie mogło na nim zabraknąć obecności enel-med, który zapewnił opiekę medyczną dla wszystkich uczestników Forum, wystawił e-gabinet a założyciel firmy, Adam Rozwadowski, uczestniczył w dwóch ważnych panelach dyskusyjnych.

Forum ochrony Zdrowia skupia się na wymianie doświadczeń i publicznej debacie na temat systemu ochrony zdrowia. Udział w dyskusji biorą wszyscy interesariusze sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie. Założyciel enel-med, Adam Rozwadowski wziął udział w debacie „Wspólnie dla Zdrowia”. W ramach panelu dyskusyjnego wraz z przedstawicielami m.in. NFZ, Ministerstwa Zdrowia, Federacji Pacjentów Polskich, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce rozmawiał o „Zasadach alokacji – finanse na rzecz najwyższej wartości zdrowotnej”. W trakcie debaty podkreślono, że w celu uzyskania najlepszych efektów zdrowotnych niezbędna jest właściwa dystrybucja środków przeznaczonych na ochronę zdrowia w Polsce, co nie jest łatwe i wymaga dobrze zdefiniowanych wskaźników i metod, które wskazywałyby na priorytety i zakres finansowania publicznego. Rozmawiano również o tym jak efektywnie zarządzać siecią szpitali oraz jak najefektywniej wykorzystać współistnienie sektora publicznego i prywatnego.

 

Podczas Forum, w związku z prężnym rozwojem tej gałęzi, nie mogło zabraknąć tematu digitalizacji i e-zdrowia. W bardzo ważnym panelu dyskusyjnych rozmawiano o tym „Jak transformacja cyfrowa służby zdrowia wpływa na zaangażowanie pacjenta i poprawę opieki medycznej”. Założyciel enel-med, Adam Rozwadowski wraz z m.in. Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Januszem Cieszyńskim oraz Bartoszem Marczukiem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozmawiali o tym jak cyfrowa transformacja zmieni oblicze służby zdrowia w Polsce oraz jak ogromny rozwój niesie za sobą zmiana w prawie dotycząca przetwarzania danych medycznych oraz rozwoju telemedycyny. Rozmawiano o pilotażowym projekcie e -recepty wprowadzonym na początku tego roku w Siedlcach, Skierniewicach oraz w pilotażowej aptece w Krynicy. enel-med jako jeden z nielicznych zdołał przyłączyć się do programu e-recepty. To pierwszy podmiot w województwie mazowieckim i największy jak do tej pory w Polsce. Co ciekawe na terenie organizowanego forum enel-med ustawił e-gabinet, w którym wystawienie e-recepty mogli przetestować wszyscy. W e-gabinecie można było połączyć się z lekarzem, wykonać e-konsultację oraz na przenośnym urządzeniu CheckMe, który ma wielkość karty kredytowej, dokonać badań EKG, pomiaru temperatury, saturacji i ciśnienia a wyniki były od razu widoczne dla konsultującego lekarza. Ponadto lekarz podczas e-wizyty, jeżeli pojawiły się wskazania, mógł wystawić e-receptę lub e-zwolnienie – to ewenement na skalę Polską, który wzbudził ogromne zainteresowanie osób przebywających na Forum, co potwierdziły tłumy zwiedzających. Całe stoisko powstało przy współpracy z Fundacją Zdrowia Publicznego Pro Bono.

Tym samym enel-med ogłosił publicznie, że jako jedyny w Polsce daje pacjentom możliwość uzyskania „pełnowartościowej” e-wizyty, podczas której lekarz może przeprowadzić e-badanie, wypisać e-zwolnienie i e-receptę.