hero-image
19.02.19

Program rehabilitacyjny enel-med dla mieszkańców Wielkopolski.

Program rehabilitacyjny enel-med dla mieszkańców Wielkopolski.

Już w styczniu enel-med rozpoczyna przygotowania do realizacji nowego programu prozdrowotnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!”, w ramach którego będzie można skorzystać m.in. z 20-dniowych planów rehabilitacyjnych, prowadzonych w lokalnych placówkach enel-med, z zajęć sportowych w salach poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz z zajęć poświęconych edukacji zdrowotnej realizowanych przez Fundację Medycyna i Sztuka.

Zainicjowana przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. akcja wpisuje się w założenia  Wielkopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej. Swoim zasięgiem obejmie 4900 osób zmagających się ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w tym: 2 205 kobiet oraz 2 694 mężczyzn. Dzięki kompleksowym planom leczenia uczestnicy programu dostaną szansę powrotu do formy na poziomie umożliwiającym im podjęcie pracy po przerwie lub też komfortową kontynuację obecnej aktywności zawodowej.

 „Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!” to nasza odpowiedź na zmieniające się potrzeby zdrowotne społeczeństwa – mówi Prezes Zarządu CM ENEL-MED Jacek RozwadowskiMamy nadzieję, że proponowane przez nas zabiegi fizjoterapeutyczne pozwolą zahamować procesy chorobowe u większości uczestników programu i przedłużą ich zawodową aktywność. Cieszymy się, że dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych możemy zaoferować pacjentom nowe możliwości: kompleksową,  nieodpłatną usługę medyczną, realizowaną w krótkim czasie i bez kolejek – dodaje.

Z oferty programu „Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!” będą mogły skorzystać kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lata, mieszkający w województwie wielkopolskim. Zgłaszający chęć udziału w programie będą musieli przejść kwalifikację medyczną, a każda zakwalifikowana osoba otrzyma wsparcie w formie konsultacji lekarskich i fizjoterapeutycznych, zaleconych zabiegów terapeutycznych, zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i zajęć sportowo-rekreacyjnych. Po zakończenia każdy pacjent odbędzie kontrolną wizytę lekarską, podczas której specjalista oceni rezultaty otrzymanego wsparcia fizjoterapeutycznego.

Niebawem Fundacja Medycyna i Sztuka za pośrednictwem dedykowanej dla projektu strony internetowej, przekaże do publicznej wiadomości szczegółowy zakres wsparcia oraz informacje na temat zasad i terminów rekrutacji do programu.

Projekt „Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 13 908 699,69 zł, a całkowita wartość projektu – 14 648 699,69 zł.