hero-image
30.12.20

Centrum Medyczne Enel-med weźmie udział w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19

Centrum Medyczne Enel-med weźmie udział w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19

Informujemy, iż Centrum Medyczne Enel-med weźmie  udział w Narodowym Programie Szczepień Ochronnych przeciwko COVID-19, zgłaszając do programu wybrane odziały enel-med na terenie Warszawy, Gdańska, Gdyni, Łodzi, Krakowa, Katowic, Poznania oraz Wrocławia.

Zgłoszenie enel-med zostało w całości pozytywnie rozpatrzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia pod względem formalnym, aktualnie trwają kontrole wskazanych oddziałów w celu dokonania ostatecznej kwalifikacji.

Zadaniem enel-med będzie przeprowadzenie szczepień w populacji zgodnie z kolejnością określoną w Narodowym Programie Szczepień:

Kolejność szczepień w Polsce
Etap szczepień Grupy z pierwszeństwem
Etap 0
  • pracownicy ochrony zdrowia (personel medyczny, pomocniczy i administracyjny), domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej,
  • pracownicy aptek, hurtowni farmaceutycznych, pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.
Etap 1
  • pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,
  • osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych,
  • służby mundurowe, funkcjonariusze i pracownicy Policji, pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,
  • nauczyciele.
Etap 2
  • osoby poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 albo w trakcie diagnostyki lub leczenia wymagających częstego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia,
  • osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.
Etap 3
  • przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
  • pozostała część dorosłej populacji.

 

Więcej informacji nt. programu znajdą Państwo na https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Szczegółowe zasady przeprowadzenia akcji  szczepień nie są jeszcze znane.

O kolejnych krokach będziemy Państwa informować na podstawie wytycznych uzyskiwanych  z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zespół enel-med