hero-image
03.03.22

enel-med: kolejne placówki pomocy medycznej dla Ukraińców i bezpłatna infolinia PL/UK

enel-med: kolejne placówki pomocy medycznej dla Ukraińców i bezpłatna infolinia PL/UK

Grupa ENEL-MED kontynuuje i rozszerza działania na rzecz pomocy Ukrainie oraz przybyłym do Polski uchodźcom. Przekazywane są potrzebne sprzęty medyczne oraz leki, a w ramach POZ osoby z Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnych wizyt w oddziałach Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.

 • We wtorek 1 marca wyruszyła pierwszy transport sprzętu medycznego, środków opatrunkowych oraz  leków, które Grupa ENEL-MED przekazała na rzecz Organizacji Charytatywnej „SERCE DZIECIOM UKRAINY”, a następnie do szpitali polowych organizowanych na Ukrainie.
 • Pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy (dorośli i dzieci) w oddziałach Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej uchodźcy mogą skorzystać z bezpłatnych wizyt u lekarza internisty i pediatry w następujących placówkach:
  • Warszawa: Oddział Wilanów, Ursus, Galeria Młociny,
  • Kraków: Oddział Wadowicka,
  • Katowice: Oddział Chorzowska.

Wizyty w powyższych oddziałach można umawiać pod numerem telefonu: 22 434 09 09

Kolejne placówki świadczące bezpłatną pomoc z ramienia enel-med:

 • Gdańsk: „Zaspa” Centrum Medyczne SP. Z O.O., ul. Burzyńskiego 1, tel. (58) 769 38 66
 • Gdynia: Clinica Medica, ul. Mireckiego 11 , (58) 661 50 55
 • Łódź: Salve Medica, ul. Szparagowa 10, tel. (42) 254 64 00
 • Poznań: Med Polonia, ul. Starołęcka 42, tel. (61) 22 75 810
 • Wrocław: Scanmed, ul. Parkowa 46, tel. (12) 629 88 00
 • Warszawa: Oddział Wilanów, Aleja Rzeczypospolitej 14, tel. (22) 434 09 09
 • Warszawa: Oddział Ursus, ul. Aleksandra Prystora 8, tel. (22) 434 09 09
 • Warszawa: Oddział Galeria Młociny, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15/Piętro 3, tel. (22) 434 09 09
 • Kraków: Oddział Wadowicka, ul. Wadowicka 3, tel. (22) 434 09 09
 • Katowice: Oddział Chorzowska, ul. Chorzowska 152, tel. (22) 434 09 09

Do 5.04 Grupa ENEL-MED uruchamia również BEZPŁATNĄ INFOLINIĘ pomocy psychologicznej pod numerem: 22 267 68 53. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00. Osoba dyżurująca na infolinii porozumiewa się w języku ukraińskim, polskim i angielskim.

 


 

більше медичних закладів для українців та безкоштовна гаряча лінія

Група ENEL-MED продовжує та розширює свою діяльність, щоб допомогти Україні та біженцям, які прибувають до Польщі. Надається необхідне медичне обладнання та медикаменти, а в рамках ПОЗ громадяни України можуть безкоштовно відвідувати філії медичного центру ENEL-MED.

 • У вівторок, 1 березня, вирушив перший транспорт медичного обладнання, перев’язувальних матеріалів та ліків, які Група ENEL-MED передала благодійній організації «СЕРЦЕ ДІТЯМ УКРАЇНИ», а потім – до польових лікарень, організованих в Україні.
 • Медична допомога біженцям з України (дорослим та дітям) у відділеннях Centrum Medyczne ENEL-MED. У рамках первинної медико-санітарної допомоги біженці можуть скористатися безкоштовним відвідуванням терапевта та педіатра в таких закладах:
  • Варшава: Відділ Вілянув, Урсус, Галерея Млоціни,
  • Краків: Відділ Вадовицький,
  • Катовіце: Відділ Хожувський.

Відвідування вищезазначених відділень можна здійснити за тел: 22 434 09 09

Інші відділи:

 • Гданськ: „Zaspa” Centrum Medyczne SP. Z O.O., вул. Буржинського 1, тел. (58) 769 38 66
 • Гдиня: Clinica Medica, вул. Мірецького 11, (58) 661 50 55
 • Лодзь: Salve Medica, вул. Шпарагова 10, тел: (42) 254 64 00
 • Познань: Med Polonia, вул. Староленцька 42, тел: (61) 22 75 810
 • Варшава: відділення Вілянув, вул. Речі Посполитої, 14 (ul. Rzeczypospolitej 14), тел. (22) 434 09 09
 • Варшава: відділення Урсус, вул. Александра Пристора, 8 (ul. Aleksandra Prystora 8), тел. (22) 434 09 09
 • Варшава: відділення Галерея Млоціни, вул. Угруповання АК „Кампінос” 15/поверх 3 (ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15/Piętro 3), тел. (22) 434 09 09
 • Краків: Відділ Вадовицький, вул. Вадовіцька, 3А (ul. Wadowicka 3A), тел. (22) 434 09 09
 • Катовіце: Відділ Хожувський, вул. Хожовська, 152 (ul. Chorzowska 152), тел. (22) 434 09 09

До 5.04 Група ENEL-MED також запускає БЕЗКОШТОВНУ ДОПОМОГУ для психологічної допомоги за номером: 22 267 68 53. Лінія довіри працює з понеділка по п’ятницю з 9:00-14:00. Черговий на гарячій лінії володіє українською, польською та англійською мовами.