facebook

PL EN
Szczepienia przeciwko grypie - aktualne informacje
24.09.2020

Szczepienia przeciwko grypie - aktualne informacje

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie informujemy iż wstrzymaliśmy zapisy na szczepienia w naszych oddziałach.

W tym roku z uwagi na ograniczoną liczbę szczepionek na rynku, podjęliśmy decyzję o zapewnieniu szczepień w pierwszej kolejności pacjentom abonamentowym, posiadającym szczepionkę w ramach swoich pakietów.

Równocześnie wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a także mając na względzie informacje o uwolnieniu puli szczepionek do sprzedaży w aptekach, chcielibyśmy zaproponować alternatywne rozwiązanie.

Od 28 września wprowadzamy specjalną procedurę. Będzie się ona składać z następujących elementów:

  • teleporada – wizyta po receptę na szczepionkę przeciwko grypie – w trakcie której lekarz wystawi elektroniczną receptę (możliwość umówienia przez on-line/aplikację - kategoria szczepienia, Call Center). Dla osób nie korzystających jeszcze z aplikacji zakup usługi w e- sklepie
  • wizyta kwalifikacyjna do szczepienia – po zakupie szczepionki w aptece, pacjent może umówić się do lekarza, który zdecyduje o podaniu szczepionki; (możliwość umówienia przez on-line/aplikację - kategoria szczepienia, Call Center)
  • wniosek o refundację – po zaszczepieniu prosimy o wypełnienie wniosku w celu niezwłocznego zwrotu na rachunek bankowy kosztów zakupu szczepionki w aptece (dotyczy pacjentów posiadających szczepienie w pakiecie.)

W celu wypełnienia swoich zobowiązań szacując większy popyt w sezonie  2020/2021 zwiększyliśmy znacząco wielkość zamówień na szczepienia.

Zapotrzebowanie jest jednak ogromne i na dzisiaj liczba pracowników, których już umówiliśmy na szczepienia wyjazdowe jest większa o 170 % ilości z roku  poprzedniego, zainteresowanie szczepieniami w oddziałach jest równie wysokie.

Jednocześnie informujemy, iż cały czas podejmujemy starania i rozmowy z dystrybutorami i producentami w zakresie zamówienia jeszcze większej ilości szczepionek, które odpowiedziałyby na zainteresowanie pacjentów.

Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji tych zamówień, niezwłocznie wrócimy do Państwa z informacją o wznowieniu zapisów na szczepienia.  

Z poważaniem,

Zespół enel-med

 

Pobierz wniosek >>


 

Dear Sir or Madam,

in response to considerable interest in influenza vaccinations, we would like to inform you that we have suspended the registration for vaccinations at our centres.

This year, due to the limited number of vaccines on the market, we have decided to provide vaccinations first of all to patients whose subscription packages include such a medical service.

At the same time, in order to meet your expectations, and in the light of information about the release of the pool of vaccines for sale at pharmacies, we would like to propose an alternative solution.

Since 28 September, we have introduced a special procedure. It will consist of the following elements:

  • Telemedical consultation – a visit to get a prescription for an influenza vaccine – during which the doctor will issue an electronic prescription (possibility to make an appointment online or using the app – vaccination category, Call Centre)
  • Qualifying visit – after purchasing the vaccine at a pharmacy, the patient can make an appointment with the doctor who will decide to administer the vaccine (possibility to make an appointment online or using the app – vaccination category, Call Centre)
  • Refund application form – after the vaccination, please fill in the application form in order to get the cost of purchasing the vaccine in the pharmacy immediately refunded to your bank account (applicable to patients with the vaccination in the package).

In order to meet our commitments, we estimated the higher demand for vaccinations in 2020/2021, and we have significantly increased the volume of our orders.

However, the demand is huge, and today the number of individuals who have already been registered for on-premise vaccinations is 170% higher than last year. The interest in vaccinations at our centres is equally high.

Also, we would like to inform you that we are constantly making efforts and communicating with distributors as well as manufacturers to order even more vaccines that would respond to our patients' interest.

As soon as these orders are confirmed, we will immediately get back to you with the details about the re-launch of registration for vaccinations.  

Sincerely,

The enel-med Team

Download the application form >>

 

Do góry strony