hero-image

Stan zagrożenia epidemicznego a badania okresowe medycyny pracy

Stan zagrożenia epidemicznego a badania okresowe medycyny pracy

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawiły się rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie:

  • odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
  • ogłoszenia od 16 maja 2022 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Odwołanie stanu epidemii oraz ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego od 16 maja 2022 r. nie niesie za sobą istotnych zmian dla pracodawców w zakresie stosowania przepisów wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Przepisy tzw. ustawy covidowej dotyczą bowiem zarówno stanu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego. W okresie obowiązywania zagrożenia epidemicznego nadal będą obowiązywały przepisy dotyczące poszczególnych rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z punktu widzenia pracodawców istotne jest, że nadal będą obowiązywały przepisy dotyczące:

  • zawieszenia obowiązków związanych z wykonywaniem badań okresowych (zawieszenie nie obejmuje wykonywania badań wstępnych oraz badań kontrolnych)

Pozdrawiamy
Zespół enel-med