hero-image

Dokumenty do pobrania

Wzory dokumentów dla Pacjenta

Oświadczenia należy złożyć osobiście w wybranym oddziale w sekretariacie medycznym. Osoba składająca oświadczenie powinna złożyć podpis w obecności pracownika ENEL-MED oraz poświadczyć swoją tożsamość dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Dokumenty dla Pacjenta

Oświadczenie pacjenta (odbiór dokumentacji medycznej/ Informowanie o stanie zdrowia )
Dostęp do systemu ENEL-MED on-line (WAŻNE: druk należy osobiście dostarczyć do oddziału, a następnie podpisać w obecności pracownika ENEL-MED)Dostęp do systemu ENEL-MED on-line (WAŻNE: druk należy osobiście dostarczyć do oddziału, a następnie podpisać w obecności pracownika ENEL-MED) ENGOświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta niepełnoletniego – zgoda na wizyty pacjenta w obecności wskazanego opiekuna faktycznego
Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną**Wniosek dotyczy tylko osób, które prowadzą własną działalność/świadczą usługi w formie innej niż umowa o pracę na rzecz firm wymagających od nich podsiadania badań medycyny pracy na podstawie wniosku, który wypełnia osoba prowadząca działalność/świadcząca usługi w formie innej niż umowa o pracę.

Wniosek nie dotyczy pracowników firm posiadających umowę z CM Enel-Med. na badania medycyny pracy.