Pomóż swojemu dziecku rozwijać się prawidłowo i zyskaj wiedzę, jak można mu pomóc. Poznaj badania genetyczne dla dzieci.

Wykonane u dziecka badanie pozwala zyskać wiedzę, w jakim kierunku w jakim należy z nim pracować nad rozwojem, aby wykorzystało swój potencjał i aby uniknąć rozczarowania. Ocenia ryzyko wystąpienia dysleksji i ułatwić mu pokonanie ewentualnych trudności w szkole. Zwiększa też szanse na rozwinięcie wyjątkowych zdolności i pozwala poznać  indywidualny profil genetyczny.

Badanie zaleca się dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, szczególnie tym, które mają problemy manualne: sprawia im trudność budowa wieży z klocków, zapięcie guzików czy nawlekanie koralików. Dotyczy to także dzieci, które zaczęły mówić później niż rówieśnicy, nie lubią rysować, pisząc odwracają litery i cyfry, robią też błędy ortograficzne i z trudności z czytaniem.

Dysleksja
Dysleksja rozwojowa to zjawisko coraz częściej diagnozowane u dzieci w wieku szkolnym. Deficyty umiejętności czytania i pisania wykazuje ok. 10-15 proc. dzieci mieszczących się w normie intelektualnej i mających odpowiednie możliwości edukacyjne. Statystyczny mały dyslektyk z dużym prawdopodobieństwem odziedziczył swoją przypadłość po rodzicach lub dziadkach. W rodzinach, w których zdarzył się przypadek dysleksji, prawdopodobieństwo wystąpienia trudności w czytaniu sięga 60 proc., a problemów z ortografią - nawet do 80 proc. Rzetelną diagnozę dysleksji można postawić dziecku w poradni psychologiczno-pedagogicznej dopiero po 10. roku życia. Tymczasem im wcześniej odkryte deficyty, tym łatwiej zniwelować przyszłe trudności w nauce, podejmując z dzieckiem indywidualną pracę rozwojową. Dlatego też, mając choć cień podejrzenia dysleksji, warto wykonać badanie genetyczne pod jej kątem.

Dysleksja oznacza często wybitne uzdolnienia, wynikające ze wzmożonej aktywności prawej półkuli mózgowej. Dzieci z dysleksją wykazują wysoko rozwiniętą inteligencję emocjonalną, intuicję oraz ciekawość świata. Są kreatywne i błyskotliwe.

Badania genetyczne pozwalają też odkryć predyspozycje sportowe Twojego dziecka. Pisaliśmy o tym tutaj.