Choć nie ma jednego wyznaczonego terminu, gdy dziecko zaczyna mówić, a na ten moment składa się wiele czynników, warto poznać etapy rozwoju mowy dziecka.

Panuje powszechne przekonanie, że dziewczynki wcześniej niż chłopcy zaczynają mówić i z reguły tak właśnie jest. Większość niemowląt w pierwszych miesiącach życia uczy się posługiwania aparatem mowy. Rozwój mowy to długotrwały proces, na który duży wpływ ma otoczenie malucha. To właśnie komunikacja werbalna z rodzicami i członkami rodziny ma znaczenie - dziecko potrzebuje wzorców do naśladowania. Do malucha należy mówić już od momentu narodzin. Warto też opisywać, co się robi i zadawać pytania dziecku czekając na jego reakcję. Ważne, by początkowo do niemowlaka mówić prostymi, zrozumiałymi zdaniami pozbawionymi zdrobnień. Stymulujące dla rozwoju mowy dziecka jest opowiadanie bajek, śpiewanie piosenek czy czytanie książek i wierszyków. Pozwoli to wzbogacić słownictwo dziecka i udoskonalić proces myślenia.

Kiedy dziecko zaczyna mówić?

Rozwój mowy u malucha jest sprawą indywidualną oraz rozciągniętą w czasie. Najbardziej charakterystyczne etapy rozwoju mowy u dziecka to:

  • Dwumiesięczne dziecko zaczyna wydawać gardłowe głoski (tzw. głużenie lub gruchanie, np. dźwięki agh, gg, gli, grr, hrr) - ten etap przechodzą też dzieci głuche;
  • U półrocznego dziecka pojawiają się wymawiane sylaby i ich ciągi (tzw. gaworzenie, np. dźwięki errrh, oooo, ma, da, ta) - naśladowanie tonacji dorosłych;
  • Pod koniec pierwszego roku dziecko powtarza słowa ze zrozumieniem i kojarzy słowa z osobami i rzeczami (np. papa, mama, baba, tata, daj) - maluchy tworzą też własne słowa;
  • Dwuletnie dziecko zaczyna mówić zdaniami prostymi, z reguły dwuwyrazowymi, może określać siebie imieniem, bardzo często wyrażając bunt używa słowa “nie”. W wypowiedziach pojawia się wiele przekręconych słów lub dziecko wypowiada tylko początek lub końcówkę zachowując sens wypowiedzi;
  • W wieku 3 lat dziecko posługuje się 800-1500 słowami. Potrafi mówić pełnymi zdaniami i zadawać pytania.

Opóźniony rozwój mowy charakteryzuje późniejsze pojawienie się gaworzenia, pierwszych słów, ubogi zasób słownictwa, opóźnienie w zakresie gramatycznej budowy zdań, artykulacji głosek itp. Jeśli masz wątpliwości, co do prawidłowego rozwoju mowy Twojego dziecko, skonsultuj się z lekarzem. Teraz możesz to zrobić także poprzez e-wizytę.