Ryby w diecie zarówno dzieci, jak i dorosłych są źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Są one konieczne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka. Ostatnie badania potwierdzają również wpływ spożycia ryb na jakość snu oraz poziom inteligencji.

Spożycie ryb a zdrowie

Ze względu na zawartość kwasów omega–3 ryby stanowią ważny składnik diety człowieka. Ich spożycie przynosi korzyści zdrowotne w aspekcie układu sercowo – naczyniowego i rozwoju układu nerwowego, a tym samym funkcji poznawczych. Dowody naukowe pokazują, że suplementacja tranu przez kobiety w ciąży wiąże się z lepszym rozwojem umiejętności percepcyjno – motorycznych u dzieci.

Spożycie ryb a jakość snu dzieci

Przeprowadzone badania potwierdzają, że dzieci spożywające ryby przynajmniej raz w tygodniu charakteryzują się lepszą ogólną jakością snu i zdecydowanie mniejszą ilością zaburzeń snu w stosunku do dzieci spożywających ryby 2-3 razy w miesiącu i rzadziej.

Spożycie ryb a poziom inteligencji

Wyniki badań wskazują również, że częstsze spożycie ryb jest równoznaczne z osiąganiem przez dzieci lepszych wyników w testach badających poziom inteligencji. U dzieci tych występuje lepszy rozwój funkcji poznawczych, a także lepsza wydajność nauki, co niewątpliwie jest też efektem mniejszej liczby zaburzeń snu.

Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną włączając do jadłospisu swojego dziecka jedną porcję tłustej ryby tygodniowo poprawisz jakość jego snu i wspomożesz rozwój jego funkcji poznawczych.