O leczeniu implantologicznym rozmawiamy ze specjalistą protetyki stomatologicznej Anną Ziółkowską z Enel-Med. Co warto wiedzieć o implantach?

Co to jest implant zębowy?

Implant jest tytanową śrubą kształtem przypominającą korzeń zęba osadzaną w kości, dlatego nie widać go w jamie ustnej. Implant zrasta się z kością szczęki, zastępując tym samym korzeń zęba naturalnego.

Czy każdy może wszczepić sobie implanty?

Nie każdy może mieć wszczepione implanty, jednak osób, które nie kwalifikują się jest niewiele. Rozpatrujemy przeciwwskazania ogólne, związane z aktualnym zdrowiem pacjenta i chorobami przebytymi w przeszłości oraz miejscowe, związane ze stanem jamy ustnej.

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami - ogólnymi do wszczepienia implantów są ciężkie choroby ogólnoustrojowe, np. aktywna choroba nowotworowa, AIDS, SEPSA oraz ciężkie uzależnienia. Tymczasowymi ograniczeniami są nieuregulowane choroby, np. cukrzyca lub choroby układu krzepnięcia, ciąża, czy wiek pacjenta.

Przeciwskazania miejscowe związane są ze zbyt małą ilością kości w miejscu planowanego implantu, brakiem miejsca na odbudowę protetyczną, albo stanem zapalnym okolicznych tkanek.

Jak wygląda przygotowanie pacjenta do zabiegu?

Najpierw przeprowadzamy konsultację. Najlepiej, gdy bierze w niej udział lekarz implantolog i protetyk, ponieważ implant nie jest zębem i na nim trzeba wykonać pracę protetyczną. Na konsultacji lekarz zleca zrobienie zdjęcia pantomograficznego, ewentualnie tomografii komputerowej. W przypadku chorych pacjentów powinien poprosić o wyniki badań laboratoryjnych krwi.

Jako specjalistka protetyki stomatologicznej zwracam uwagę jak ząb będzie funkcjonował w otoczeniu innych zębów, implant musi być odpowiednio osadzony. Dodatkowo wykonuję badanie zgryzu, które pozwala na etapie projektowania wszczepienia implantu zaplanować prace protetyczne.

Jakie prace protetyczne możemy wykonać na wszczepionym implancie?

Na osadzonych implantach zębowych wykonuje się zarówno prace stałe, jak i ruchome. Wśród prac stałych możemy zrobić korony oraz mosty. W przypadku braku pojedynczego zęba polecanym rozwiązaniem jest wykonanie korony na uprzednio wszczepionym implancie. Przy braku kilku zębów proponujemy mosty, które są połączeniem kilku koron osadzonych na implantach.

Całkowity brak zębów możemy odbudować bardziej skomplikowanymi uzupełnieniami stałymi lub protezami ruchomymi. Protezy ruchome są stabilizowane w ustach przez połączenie z zatrzaskami, magnesami lub belką łączącą implanty.

Jak długo może trwać leczenie?

Czas leczenia zależy od stanu miejsca wszczepienia implantu. Istnieje kilka wariantów. Jeżeli mamy do czynienia ze zdrowym korzeniem możemy równocześnie usunąć go i wszczepić implant, a co więcej osadzić na nim np. koronę protetyczną, najczęściej tymczasową. Tam, gdzie jest toczący się stan zapalny przy korzeniu po jego usunięciu należy odczekać ok. 6-8 tygodni.

Podsumowując, od wszczepienia implantu do zrobienia na nim ostatecznej pracy protetycznej najczęściej upływa od 2 do 6 miesięcy. Na integrację implantu zębowego dłużej czekamy w szczęce, około 4-6 miesięcy, natomiast w żuchwie około 2-4 miesięcy. Przy braku odpowiedniej ilości kości w miejsca planowanego wszczepu implantu czas leczenia może wydłużyć się o okres związany z zabiegami odbudowy kości.

Czy widać różnice między zębem naturalnym a pracą protetyczną na implancie?

Prace protetyczne wykonujemy z różnych materiałów. Na przykład pełnoceramiczna korona wygląda bardzo naturalnie. Światło przechodzi przez nią i odbija się jak w prawdziwym zębie i nie widać żadnej różnicy.