- Do Metamorfoz Claudii zgłosiła mnie córka - mówi Pani Mariola Zawadzka, która pozbyła się problemu opadających powiek i zyskała promienny uśmiech!

Równe, białe zęby były jednym z marzeń pani Marioli, którą córka zgłosiła do programu „metamorfozy Claudii”. Dzięki temu jej metamorfozą stomatologiczną zajęła się lek. stom. Ewa Warzecha. Na podstawie pantomogramu oraz badania, specjalistka Enel-Med opracowała ona plan leczenia. Zabiegi rozpoczęły się od usunięcia nieszczelnych i nieestetycznych koron pro- tetycznych i starych wypełnień kompozytowych. Kolejne było leczenie endodontyczne przy użyciu mikroskopu. Okazało się, że korzeń jednego z zębów nie spełnia wymogów, aby być filarem do odbudowy protetycznej. Plan zabiegów uległ więc modyfikacji. Na czas gojenia, po usunięciu zębów, Mariola otrzymała tymczasowe mosty i korony kompozytowe, które potem zamieniono na porcelanowe. Na zęby dolne nałożono licówki kompozytowe w celu ich wydłużenia i zmiany kształtu. Na koniec podniesiono zwarcie i wyrównano płaszczyznę zgryzu, czyli zęby wydłużono i wyrównano.