W lutym 2000 roku, na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO, 4. lutego ustanowiono Światowym Dniem Walki z Rakiem. Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, w myśl której rządy krajów świata, które ją podpisały zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych. 


Od 2005 roku Dzień Walki z Rakiem jest organizowany pod egidą Międzynarodowej Unii do Walki z Rakiem (International Union Against Cancer - UICC) - organizacji pozarządowej z siedzibą w Genewie. Z inicjatywy Polskiej Unii Onkologii od 2008 roku podczas Światowego Dnia Walki z Rakiem organizowane są dni otwarte w placówkach onkologicznych, podczas których można skorzystać z porad oraz bezpłatnych badań

Nowotwór - ilość ofiar

Prawie 10 milionów ofiar

Każdego roku 9,6 milionów ludzi umiera na raka. To więcej niż na AIDS, malarię i grużlicę razem wzięte. Prognozy są jeszcze bardziej bezlitosne. Według ekspertów, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, to w 2030 roku na raka może umrzeć nawet 13 milionów ludzi. Według badań ponad 1/3 przypadków zachorowań na raka można zapobiec, a kolejną 1/3 można wyleczyć, jeśli ta śmiertelna choroba zostanie odpowiednio wcześnie wykryta. Jeśli zostaną wdrożone odpowiednie programy wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów, to rocznie można uratować prawie 4 miliony ludzkich istnień.

Globalna walka z rakiem

W ostatnich latach Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i inne agencje międzynarodowe uznały potrzebę globalnego zaangażowania. Deklaracje i działania podejmowane przez światowych liderów dają szansę na stworzenie świata bez raka. Dziś wiemy więcej na temat raka niż kiedykolwiek wcześniej. Poprzez inwestycje w badania i rozwój innowacyjnych metod dokonano niezwykłych odkryć naukowych, przełomów w medycynie, diagnostyce i terapii. Większa wiedza naukowa to szansa na lepsze osiągnięcia w zakresie zmniejszania czynników ryzyka, poprawy profilaktyki i przyspieszenia diagnozy raka, zapobiegania, leczenia oraz profesjonalnej opieki.

#IAmAndIWill

I am and I will, czyli jestem i chcę to hasło rozpoczynającej się w tym roku 3-letniej kampanii związanej ze Światowym Dniem Walki z Rakiem. To wezwanie do działania zachęcające nas do osobistego zaangażowania i reprezentujące moc indywidualnych działań podjętych obecnie w celu wpłynięcia na przyszłość. Kampania ma na celu inspirowanie zmian i mobilizowanie działań długo po tym, jak minął Światowy Dzień Walki z Rakiem. Wieloletnia akcja daje szansę na długotrwały efekt poprzez zwiększenie ekspozycji i zaangażowania publicznego. To również więcej okazji do budowania globalnej świadomości i działań opartych na skutkach.

Nowotwór - świadomość

Każdy ma moc

Obecnie ponad połowa (65%) zgonów z powodu nowotworów ma miejsce w najsłabiej rozwiniętych częściach świata. Nawet w krajach o wyższym dochodzie wciąż istnieją nierówności wśród społeczności o niższych dochodach, rdzennych obywateli i imigrantów, uchodźców czy mieszkańców wsi. Poprzez podnoszenie świadomości publicznej i politycznej oraz zrozumienia wokół raka redukujemy lęk, zwiększamy zrozumienie, rozpraszamy mity i błędne przekonania oraz zmieniamy zachowania i postawy. Budowanie coraz większej świadomości publicznej, w opinii ekspertów, jest kluczem do zwycięstwa w walce z nowotworami. Stąd też przesłanie rozpoczynającej się w tym roku kampanii. Kimkolwiek jesteś, masz moc zmniejszania wpływu chorób nowotworowych na siebie i ludzi, których kochasz. Czas na osobiste zaangażowanie.