RELACJE
INWESTORSKIE
A+ / A-

Aktualności inwestora

6 maja 2021

Centrum Medyczne enel-med rozważa emisję akcji

  • enel-med, największa firma z branży medycznej z polskim kapitałem, zwołała na 7 czerwca 2021 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy. Wśród projektów uchwał znajduje się emisja nie więcej niż 4.713.380 akcji, czyli do 20 proc. kapitału spółki.
  • Pozyskany w drodze emisji akcji kapitał enel-med zamierza przeznaczyć na rozwój sieci (m.in. stomatologia, przychodnie abonamentowe, diagnostyka obrazowa, medycyna estetyczna, przychodnie specjalistyczne) oraz cyfryzację usług, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju telemedycyny oraz  e-commerce.

– Popyt na wysokospecjalistyczne usługi stomatologiczne w sektorze prywatnym jest bardzo wysoki, a marże atrakcyjne. Enel-med od prawie 30 lat jest ekspertem w tej dziedzinie, dlatego inwestowanie w ten rynek jest dla nas kluczowe. Znaczne środki planujemy również przeznaczyć na nowe przychodnie ogólnomedyczne tak, by stale podnosić jakość oferty dla klientów abonamentowych. Spółka zamierza nadal inwestować w aglomeracje o największym potencjale sprzedażowym. Nie zapomnimy też o rozwoju obszaru medycyny estetycznej. Marka ESTELL powinna doczekać się kilku nowych lokalizacji – komentuje Jacek Rozwadowski, prezes enel-med.

Spółka zakłada, że digitalizacja usług medycznych będzie jednym z motorów jej wzrostu w kolejnych latach. W tym obszarze enel-med wskazuje przede wszystkim na: telemedycynę, aplikację mobilną oraz e-sklep. Jak podkreśla spółka, pandemia znacząco przyspieszyła proces dostosowywania się społeczeństwa do rozwiązań cyfrowych.

W przypadku przegłosowania podwyższenia kapitału przez akcjonariuszy spółki, w procesie budowy księgi popytu będzie mogła wziąć udział każda z następujących grup: (i) inwestorzy kwalifikowani lub (ii) inwestorzy, którzy obejmą akcje o łącznej wartości – liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia – wynoszącej co najmniej 100 tys. euro lub (iii) osoby wskazane przez zarząd enel-med w liczbie mniejszej niż 150, w tym pracownicy spółki.

Informacje dotyczące spółki oraz planów inwestycyjnych dostępne są w prezentacji inwestorskiej:

Prezentacji inwestorska