RELACJE
INWESTORSKIE
A+ / A-

Raporty

Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku został skorygowany w dniu 30 listopada 2020 r. i w tym też dniu przekazany do wiadomości publicznej.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku został przekazany do wiadomości publicznej w dniu 26 listopada 2020 r.