hero-image

dr hab. n. med. Janusz Skrzypecki

5.0 (4 ocen) *

*Ocena uzyskana na podstawie ankiet satysfakcji pacjentów, publikowana za zgodą lekarza.

Udziela konsultacji jako / Wykonuje zabiegi

Okulista
Okulista dziecięcy

Wykształcenie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet w Heidelbergu

W 2021r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie cyklu publikacji dotyczącego wspólnych mechanizmów regulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz ciśnienia tętniczego.

Doświadczenie zawodowe

Pracownik Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, wieloletni nauczyciel akademicki w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w czasie staży klinicznych w Nowym Jorku (Uniwersytet Columbia, USA), Manchesterze (Wielka Brytania) oraz w Heidelbergu (Niemcy). Do zainteresowań klinicznych doktora Janusza Skrzypeckiego należy diagnostyka oraz leczenie zaćmy, jaskry oraz zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem. Doktor Janusz Skrzypecki szczególną uwagę zwraca także na poprawę komfortu widzenia u pacjentów z zespołem suchego oka. Do jego szczególnych zainteresowań z obszaru okulistyki dziecięcej należą metody hamowania progresji wad wzroku. Wyniki swoich badań publikował w prestiżowych międzynarodowych czasopismach m.in. Eye oraz Journal of Glaucoma. Dzięki znajomości patofizjologii chorób ogólnoustrojowych wynikającej z działalności naukowej zapewnia kompleksową opiekę okulistyczną pacjentom z cukrzycą oraz nadciśnieniem tętniczym. Dr hab. n. med. Janusz Skrzypecki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Europejskiego Towarzystwa Zaćmy oraz Chirurgii Refrakcyjnej.;

Znajomość języków

Język polski
Język angielski
×