enel-med online kontakt e-sklep
hero-image

dr n. med. Łukasz Artyszuk

5.5 (36 ocen) *

*Ocena uzyskana na podstawie ankiet satysfakcji pacjentów, publikowana za zgodą lekarza.

Oddział Wilanów - Warszawa

Czwartek15:00 - 19:00

Udziela konsultacji jako / Wykonuje zabiegi

USG Doppler aorty brzusznej i jej odgałęzień
USG Doppler tętnic 1 kończyny dolnej/ górnej
USG Doppler tętnic 2 kończyn dolnych lub górnych
USG Doppler tętnic i żył 1 kończyny dolnej/ górnej
USG Doppler tętnic i żył 2 kończyn dolnych lub górnych
USG Doppler tętnic i żył podobojczykowych
USG Doppler tętnic i żył szyjnych
USG Doppler tętnic nerkowych
USG Doppler tętnic podobojczykowych
USG Doppler tętnic szyjnych
USG Doppler wątroby
USG Doppler żył 1 kończyny dolnej/ górnej
USG Doppler żył 2 kończyn dolnych lub górnych
USG Doppler żył podobojczykowych
USG Doppler żył szyjnych
USG grupy węzłów chłonnych
USG jąder
USG jamy brzusznej
USG jamy brzusznej i układu moczowego
USG piersi
USG prostaty przez powłoki brzuszne
USG ślinianek
USG tarczycy
USG tkanek miękkich (skóry i tkanki podskórnej)
USG układu moczowego

Wykształcenie

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,UZYSKANE SPECJALIZACJE: CHOROBY WEWNĘTRZNE,HIPERTENSJOLOGIA

Doświadczenie zawodowe

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO,;CENTRUM MEDYCZNE LUX MED, ;CENTRUM MEDYCZNE IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. W RADZYMINIE;

Dodatkowe umiejętności

SPECJALIZUJĘ SIĘ W: USG OGÓLNE (brzuch, tarczyca, piersi, układ moczowy, gruczoł krokowy przez powłoki, jądra, węzły chłonne, tkanki miękkie, ślinianki, jama opłucna), USG DOPPLER (tętnice szyjne i kręgowe, tętnice nerkowe, żyły nerkowe, tętnice kończyn dolnych, tętnice kończyn górnych, żyły kończyn dolnych, żyły kończyn górnych, tętnice trzewne, aorta i tętnice biodrowe, układ wrotny), KONSULTACJA HIPERTENSJOLOGICZNA

Publikacje

„Ciśnienie tętnicze wysokie prawidłowe – kliniczny fakt czy mit?”; F. Ostrowski, Ł. Artyszuk, J. Lewandowski, Z. Gaciong; Arterial Hypertension 2008, tom 12, nr 5, s.374-381; „Znaczenie dobowego rytmu ciśnienia tętniczego”; Ł. Artyszuk; Kardiologia w Praktyce 2010, vol 4/nr 1, s. 24-30; „Klopidogrel-aktualne wskazania”; Ł. Artyszuk; Kardiologia w Praktyce 2010, vol 4/nr 2, s. 66-69; „Wytyczne i badania kliniczne Kardiologia 2009. Nie tylko dla lekarzy specjalistów”; Pod redakcją M. Banacha i Z. Gacionga; Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2010; „Different diagnostic criteria significantly affect the rates of hypertension in 18-year-old high school students”; B. Symonides, P. Jędrusik, Ł. Artyszuk, A. Gryboś, P. Dziliński, Z. Gaciong; Archives of Medical Science 2010; 6, 5: 689-694; „Individuals with high-normal blood pressure have different metabolic and hemodynamic characteristics to those with optimal blood pressure”; J. Lewandowski, Ł. Artyszuk, F. Ostrowski, J. Ciszewski, L. Puchalska, P. Abramczyk – Kardiologia Polska 2012;70(3):252-8; „Aktualne zalecenia postępowania w chorobach układu sercowo-naczyniowego”; Pod redakcją D.A. Kosiora i Z. Gacionga; Via Medica, Gdańsk 2013; „Obecne zalecenia dotyczące postepowania w zwężeniu tętnicy nerkowej a wyniki badania CORAL”; Ł. Artyszuk; Kardiologia w Praktyce 2014, vol 8/nr 1, s. 9-16; „Wpływ melatoniny na profil dobowy ciśnienia u chorych z brakiem nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego”; A. Kaźmierczak, J. Lewandowski, Ł. Artyszuk, M. Siński, M. Łapiński; Arterial Hypertension, 2014, tom 18, nr 3, s. 134-142

Znajomość języków

Język polski