hero-image

dr n. med. Małgorzata Rekosz

5.5 (245 ocen) *

*Ocena uzyskana na podstawie ankiet satysfakcji pacjentów, publikowana za zgodą lekarza.

Udziela konsultacji jako / Wykonuje zabiegi

Ginekolog
Ginekolog teleporada

Wykształcenie

Akademia Medyczna w Warszawie, specjalista poloznictwa i ginekologii Uzyskala tytul doktora nauk medycznych w 2005 r, w Centrum Onkologii w Warszawie

Doświadczenie zawodowe

Szpital Bielanski, Klinika GinekologicznoPoloznicza, Zespól Nauczania Klinicznego, II Wydzial Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie Centrum Onkologii – Instytut im. Marii SklodowskiejCurie, Poradnia profilaktyki raka szyjki macicy PUBLIKACJE NAUKOWE W. Olszewski, M. Rokosz, J. Faryna, A.Prusaczek,A. Dansonka Mieszkowska, J.MoesSosnowska, P. Wisniewski, B. Janik HR HPV Wirus Presence In Women Covered by National Screening Program for Cervical Carcinoma in Poland Key Findings in HPV Associated Cancer, Eurogin International Multidisciplinary Conference June 1518 2016 P0711 Spaczynski M, Kotarski J, Nowak Markiewitz E, Basta A, Bednarek W, Bidzinski M, Breborowicz J, Czuba A, Danska Bidzinska A, Domagala W, Dzudziak M, Florczak K, Karowicz Bilinska A, Kedzia W, Knapp P, Kulig A, Majewski P, Michalska M, Niemiec T, Nowakowski A, Olejek A, Olszewski W, Poreba R, Raba G, Rokosz M,Rokita W, Sodowski K, Suchocki S, Szamatowicz M, Szyllo K, Postepowanie w przypadku nieprawidlowego wyniku przesiewowego badania cytologicznego. Rekomendacje Centralnego Osrodka Koordynujacego Populacyjny program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Patologów i Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy. Ginekologia Polska luty 2009; 80(02) 12938 Bardin A, Vaccarella S, Clifford G M, Lisowska J, Rekosz M. Bobkiewicz P, Kupryjanczyk J, Krynicki R, JonskaGmyrek J, DanskaBidzinska A, Sniders PJ, Meijer CJ, Zatonski W, Franceschi S, Huma papillomavirus infection in women with and without cervival cancer i Warsaw, Poland. Eur J Cancer. 2008 mar; 44(4) 55764. 2008 Jan 11;

Znajomość języków

Język polski
×