hero-image

dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska

6.0 (31 ocen) *

*Ocena uzyskana na podstawie ankiet satysfakcji pacjentów, publikowana za zgodą lekarza.

Oddział Galeria Krakowska - Kraków

Środa08:00 - 14:00
Czwartek14:30 - 20:00

Udziela konsultacji jako / Wykonuje zabiegi

Protetyk
Wizyta kontrolna pracy protetycznej

Pozostałe zabiegi

Leczenie protetyczne z zastosowaniem stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych wykonywanych według najnowszych technologii laboratoryjnych.

Wykształcenie

• Studia w krakowskiej Akademii Medycznej
• Specjalista I stopnia ze st omatologii ogólnej
• Specjalista II stopnia z protetyki stomatologicznej
• Doktorat pt. : Kliniczna ocena wyników leczenia bezzębia metodą kalotową w modyfikacji krakowskiej, habilitacja na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy pt. Współzależność biomechanicznych warunków okluzyjnych narządu żucia i metod rekonstrukcyjnych stosowanych w trudnych przypadkach bezzębia szczęki i żuchwy.

Doświadczenie zawodowe

• Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UJ CM w latach 1988-2018, gdzie przeszła kolejne szczeble awansu zawodowego od asystenta do adiunkta z habilitacją .; • W latach 2011-2018 kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej UJCM i Poradni Protetyki Stomatologicznej UKS -kierownik specjalizacji; • Kierownik specjalizacji, kursów szkolenia podyplomowego,;

Dodatkowe umiejętności

• Rekonstrukcja protetyczna w przypadkach zaburzeń okluzji, starcia patologicznego, trudnych przypadkach bezzębia, protetyczna rehabilitacja układu stomatognatycznego z zastosowaniem postępowania jedno-
lub dwuetapowego
• Członek Zarządu Głównego PTS
• Członek OSIS, Akademii Pierre Foucharda

Publikacje

• Autor ponad 100 publikacji naukowych
Wybrane artykuły z ostatniego okresu:
1.Objawy dysfunkcji narządu żucia wśród pacjentów użytkujących protezy całkowite E-Dentico,n.3(75)/2019,Orczykowska M., Wiśniewska G., Rój R., Gala A., Pihut M.
2.Ocena wpływu procedur klinicznych i wykonawstwa laboratoryjnego protez
całkowitych na funkcje układu mięśniowo-stawowego pacjentów bezzębnych z
zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi. Protet.Stomatol., 2020,70(2), Orczykowska M., Pihut M., Wiśniewska G., Gala A., Rój R.
3. Ocena jakości życia pacjentów bezzębnych użytkujących protezy całkowite. Protet. Stomatol., 2020,70(2), Orczykowska M., Rój R., Pihut M., Gala A., Wiśniewska G.

Znajomość języków

Język polski
×