Nasi lekarze

Lek. med. Rafał Mikusek

Wydrukuj

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Przyjmuje pacjentów w języku angielskim.

W Szpitalu Centrum pełni również funkcję Kierownika Medycznego.

Wykonywane zabiegi i operacje:
 • Plastyka pasma biodrowo-piszczelowego
 • Usuniecie kaletki krętarza większego (bursektomia)
 • Całkowita endoproteza stawu biodrowego
 • Endoproteza powierzchniowa stawu biodrowego (kapoplastyka)
 • Artroskopia kolana
 • Rekonstrukcja więzadeł
 • Usunięcie cysty Backer'a metodą otwartą
 • Usunięcie kaletki przedrzepkowej (bursektomia)
 • Bursoskopia i usunięcie fragmentów chrzęstno-kostnych w chorobie Osgood-Schlatera
 • Podanie czynnika wzrostu pod kontrolą USG (PRP) w "kolanie skoczka / biegacza"
 • Endoproteza całkowita stawu kolanowego
 • Endoproteza jednoprzedziałowa (częściowa) stawu kolanowego
 • Rekonstrukcja więzadeł kompleksu bocznego / przyśrodkowego stawu skokowego
 • Rekonstrukcja troczka ścięgien strzałkowych
 • Szycie więzadeł kompleksu bocznego / przyśrodkowego stawu skokowego
 • Szycie ścięgna Achillesa
 • Rekonstrukcja ścięgna Achillesa
 • Korekcja deformacji palucha i palców stopy
 • Korekcja stopy - zwężenie
 • Plastyka rozcięgna piętowego (ostroga piętowa)
 • Transpozycja ścięgien w stopie opadającej w przypadku nieodwracalnego porażenia nerwu strzałkowego lub trwałego uszkodzenia mięśni strzałkowych
 • Plastyka ścięgien strzałkowych
 • Artrodeza / usztywnienie w stawach międzypaliczkowych
 • Artrodeza / usztywnienie w obrębie stępu
 • Podanie czynnika wzrostu pod kontrolą USG
 • Artroskopia barku i rekonstrukcja / szycie stożka rotatorów
 • Artroskopia barku i rekonstrukcja więzadeł kruczo-obojczykowych Artroskopia barku i rekonstrukcja metodą Latarjet (zwichnięcie barku z odłamaniem fragmentu panewki)
 • Artroskopia barku i tenotomia ścięgna głowy długiej bicepsa
 • Artroskopia barku i tenodeza ścięgna głowy długiej bicepsa
 • Endoproteza stawu barkowego
 • Repozycja stawu barkowego
 • Operacja w obrębie stawu barkowego
 • Chirurgia stawu łokciowego
 • Artroskopia stawu łokciowego 
 • Uwolnienie gałązki głębokiej nerwu promieniowego ("zespół supinatora")
 • Tenotomia proksymalna przyczepu prostowników nadgarstka ("łokieć tenisisty")
 • Tenotomia proksymalna przyczepu zginaczy nadgarstka ("łokieć golfisty")
 • Transpozycja nerwu łokciowego
 • Odbarczenie nerwu łokciowego
 • Uwolnienie przykurczu torebki stawowej - staw łokciowy
 • Usunięcie skostnień stawu łokciowego
 • Usunięcie kaletki wyrostka łokciowego (bursektomia)
 • Endoproteza stawu łokciowego
 • Chirurgia ręki
 • Uwolnienie przykurczu Dupuytrena
 • Odbarczenie nerwu pośrodkowego w zespole cieśni kanału
 • Odbarczenie / plastyka ścięgna w chorobie de Quervaine'a   
 • Korekcja palca trzaskajacego
 • Odbarczenie ścięgien w zapaleniu pochewek ścięgnistych z wysiękiem
 • Usuniecie gangliona
 • Rekonstrukcja stawu rzekomego kości łódeczkowatej w obrębie talii - przeszczepem kości
 • Rekonstrukcja stawu rzekomego przedramienia przeszczepem
 • Skrócenie kości promieniowej w chorobie Kienboecka
 • Rewaskularyzacja (odtworzenie krążenia w chorobie Kienboecka)
 • Usunięcie bliższego szeregu kości nadgarstka
 • Częściowe usztywnienie nadgarstka
 • Odnerwienie nadgarstka
 • Odnerwienie stawów palców
 • Artroplastyka nadgarstka w zwyrodnieniu stawu nadgarstkowo-śródręcznego
 • Artroskopia nadgarstka
 • Zespolenie złamania w obrebie ręki i przedramienia
 • "Kciuk narciarza" - rekonstrukcja świeżego uszkodzenia
 • Rekonstrukcja świeżych uszkodzeń ścięgien ręki
 • Rekonstrukcja zastarzałych uszkodzeń ścięgien
 • Uwolnienie zrostów scięgien
 • Synowektomia w obrebie nadgarstka
 • Korekcja deformacji kciuka i palcow ręki
 • Artrodeza / usztywnienie w stawach miedzypaliczkowych - ręka
 • Odtworzenie opozycji kciuka
 • Odbarczenie nerwu łokciowego w zespole kanału Guyona
 • Założenie epineuralnego szwu nerwu po uszkodzeniu
 • Założenie szwu nerwu palcowego
 • Mikrochirurgiczny przeszczep nerwu w uszkodzeniu ręki (np. nerw łydkowy)
 • Uwolnienie nerwu ze zrostów (neuroliza)
 • Osteotomia korekcyjna kości promieniowej
 • Osteotomia skracająca kości łokciowej
 • Osteotomia korekcyjna kości śródręcza i palców
 • Szycie mięśnia
 • Szycie ścięgna
 • Szycie więzadła
 • Reinsercja ścięgna / więzadła
 • Transpozycja ścięgna / więzadła
 • Uwolnienie ze zrostów ścięgna / więzadła/mięśni
 • Plastyka ścięgien / więzadeł
 • Plastyka / usunięcie blizn
 • Podanie komórek multipotencjalnych ze szpiku pod kontrolą RTG
 • Usunięcie wyrośli chrzęstno-kostnych
 • Usunięcie materiałów zespalających

Specjalizacje:

operacje ortopedyczne , ortopedia