RELACJE
INWESTORSKIE
A+ / A-

Raporty

01/2022 Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

 

Raport bieżący nr 1/2022

 

Data:

14 stycznia 2022 r., godz. 16:42

 

Temat: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

 

Treść:

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 roku wpłynęło od Jacka Jakuba Rozwadowskiego – akcjonariusza Spółki – zgłoszenie kandydatur:

  • Pani Anny Marii Rozwadowskiej,
  • Pani Anny Piszcz,
  • Pana Adam Augustyna Ciuhaka,
  • Pana Zbigniewa Wojciecha Okońskiego,
  • Pana Andrzeja Henryka Sałasińskiego oraz
  • Pana Wojciecha Pietrowskiego

na Członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Kandydatury zostały zgłoszone do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 roku.

Zgłoszenie akcjonariusza wraz z życiorysami zawodowymi kandydatów oraz zgodami na kandydowanie stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Jacek Jakub Rozwadowski, Prezes Zarządu, 14.01.2022 r.

Zgłoszenie dokonane przez akcjonariusza

1. Anna Maria Rozwadowska – życiorys,

2. Anna Maria Rozwadowska – zgoda na kandydowanie,

3. Anna Piszcz – życiorys,

4. Anna Piszcz – zgoda na kandydowanie,

5. Zbigniew Wojciech Okoński – życiorys,

6. Zbigniew Wojciech Okoński – zgoda na kandydowanie,

7. Adam Augustyn Ciuhak – życiorys,

8. Adam Augustyn Ciuhak – zgoda na kandydowanie,

9. Andrzej Henryk Sałasiński – życiorys,

10. Andrzej Henryk Sałasiński – zgoda na kandydowanie,

11. Wojciech Pietrowski – życiorys,

12. Wojciech Pietrowski – zgoda na kandydowanie.