RELACJE
INWESTORSKIE
A+ / A-

Raporty

29/2021 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji praw do akcji serii E Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Raport bieżący nr 29/2021

Data:

5 lipca 2021 r., godz. 15:12

Temat: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji praw do akcji serii E Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Treść:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 5 lipca 2021 r. powziął informację o wydaniu w dniu 2 lipca 2021 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) komunikatu, w którym KDPW poinformował, że zgodnie z decyzją KDPW nr 868/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., w dniu 5 lipca 2021 r. nastąpi rejestracja 4.713.379 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oznaczonych kodem ISIN PLENLMD00041.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Bartosz Adam Rozwadowski, Pełnomocnik, 5.07.2021 r.