RELACJE
INWESTORSKIE
A+ / A-

Raporty

47/2021 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

 Raport bieżący nr 47/2021

 

Data:

23 grudnia 2021 r., godz. 11:59

 

Temat: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

 

Treść:

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 roku powziął informację o wpłynięciu w dniu 22 grudnia 2021 r. w godzinach wieczornych od akcjonariusza Spółki – OFE PZU „Złota Jesień” – do Spółki zgłoszenia kandydatury Pana Artura Zaczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Kandydatura została zgłoszona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 roku.

Zgłoszenie akcjonariusza wraz z życiorysem zawodowym kandydata oraz zgodą na kandydowanie stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Jacek Jakub Rozwadowski, Prezes Zarządu, 23.12.2021 r.