RELACJE
INWESTORSKIE
A+ / A-

O enel-med

Jacek RozwadowskiPrezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Jacek Jakub Rozwadowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający – pełniący funkcję członka Zarządu od dnia 22 grudnia 2006 r. Od 29 czerwca 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Związany jest z firmą od 2002 r. Od 15 stycznia 2009 r. do 28 czerwca 2018 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od października 2008 r., jako Dyrektor Zarządzający, odpowiada za realizację określonej przez Zarząd strategii firmy. Nadzoruje pracę pionów biznesowych enel-med oraz działów i departamentów operacyjnych. Zanim podjął pracę w sektorze medycznym, był związany z branżą motoryzacyjną. W latach 1999 – 2002 zajmował się marketingiem i sprzedażą w DAF Trucks Polska Sp. z o.o. Wcześniej przez rok pracował dla DAF Trucks NV Holland, w którym był odpowiedzialny za sprzedaż na region Polski. W latach 1996 – 1998 obejmował stanowisko project managera w Elektrim S.A. Jacek Rozwadowski był uczestnikiem wielu szkoleń zawodowych poświęconych marketingowi, sprzedaży oraz współpracy z mediami.

Piotr Janaszek-SeydlitzDyrektor Finansowy, Członek Zarządu

Piotr Janaszek-Seydlitz w spółce Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A. pracuje od 2014, w której od 2015 zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego a od 29 czerwca 2018 pełni również funkcję Członka Zarządu.

Piotr Janaszek posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej (wydział Inżynierii Jądrowej i Medycznej), na której otrzymał tytuł magistra inżyniera elektronika. Od 1994 roku związany z rynkiem kapitałowym. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1994-96 pracował w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako makler giełdowy, a następnie jako dealer banku na rynku instrumentów dłużnych. Doświadczenie z zakresu finansów poszerzał w kolejnych latach (1997-2005) w czasie pracy w międzynarodowej firmie doradczej PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. (obecnie PwC sp. z o.o.), gdzie odpowiedzialny był między innymi za przygotowanie i wdrożenie globalnego systemu wspomagającego raportowanie finansowe firmy. Przeprowadził kilkanaście dużych projektów informatycznych związanych z zarządzaniem finansami, kilka z nich o zasięgu międzynarodowym. Następnie zajmował się controllingiem finansowym spółek wchodzących w skład grupy PwC. W latach 2004-2005 kierował działem controllingu wewnętrznego PwC. W latach 2005-13 pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego w międzynarodowej kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds sp.k., gdzie nadzorował pracę działów księgowości, kadrowo-płacowego oraz IT.

Bartosz RozwadowskiDyrektor ds. Inwestycji i Zakupów, Członek Zarządu

Bartosz Rozwadowski związany jest ze Spółką od 2004 roku, od 2009 roku pełni funkcję prokurenta Spółki, od 2014 roku jest Dyrektorem ds. Inwestycji i Zakupów a od 29 czerwca 2018 jest również Członkiem Zarządu.

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem prawa Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. W latach 2007 – 2009 prowadził diagnostyczne procesy inwestycyjne jako kierownik projektu. Następnie w latach 2009 – 2013 kierował działem inwestycji i eksploatacji, aby na koniec przekształcić prowadzony przez siebie obszar w Pion biznesowy zajmujący się rozwojem, infrastrukturą oraz zakupami całej Spółki.

Obecnie Bartosz Adam Rozwadowski pełni funkcję członka Zarządu w następujących spółkach zależnych od Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej: jest Wiceprezesem Zarządu w enel-med spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od lipca 2017 r.) oraz członkiem Zarządu w Enel Invest spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od lipca 2014 r.).

Interesuje się motoryzacją. Jego pasją są podróże, sporty ekstremalne i zimowe.

Anna Maria RozwadowskaPrzewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Związana z Centrum Medyczne ENEL-MED Spółką Akcyjną od początku jej istnienia. Absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Zajmowała stanowisko Wiceprezesa i Członka Zarządu. Rozwinęła Centrum Stomatologii ENEL-MED.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami działającymi na polskim rynku ochrony zdrowia. Przez wiele lat współpracowała przy tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem pod nazwą Centrum Medyczne ENEL-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adam Stanisław Rozwadowski funkcjonującym na rynku ochrony zdrowia od 1993 r. Pełniła funkcję Dyrektora Kliniki, w której funkcjonowała stomatologia, laboratorium protetyczne oraz rehabilitacja.

W latach 2005-2009 była pełnomocnikiem dyrektora ds. kontraktów w podmiocie działającym na rynku ochrony zdrowia (do 31.07.2008 r. w „Centrum Teleradiologii ENEL-MED” sp. z o.o. a od 01.08.2008 r. w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.).

Jest związana z Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. od początku istnienia tej Spółki. W latach 2006-2009 pełniła funkcję Członka Zarządu tej Spółki. Zarządzała Departamentem Operacyjnym, gdzie odpowiadała za zapewnienie efektywności jakościowej i finansowej funkcjonowania oddziałów Spółki, jakości obsługi pacjenta oraz koordynowanie nowo otwieranych oddziałów. Rozwinęła Centrum Stomatologii ENEL MED.

W latach 2005-2015 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu w Centrum Medyczne ENEL-MED sp. z o.o., spółce, której głównym przedmiotem działalności był wynajem nieruchomości na potrzeby ochrony zdrowia.

Od 2009 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Jako Przewodnicząca RN aktywnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności nabyte podczas zarządzania podmiotami działającymi na polskim rynku ochrony zdrowia, sprawując w ramach RN nadzór i kontrolę nad działalnością prowadzoną przez Spółkę.

W 1994 r. powołała do życia Ośrodek Szkolenia Podyplomowego dla Stomatologów, który kształcił specjalistów z całego kraju. Doświadczenie zawodowe pozwoliło jej na nabycie bogatej wiedzy i umiejętności w branży ochrony zdrowia. Od dnia 8 czerwca 2017 r. jest Członkiem Komitetu Audytu Spółki.

Od dwudziestu lat gra w brydża. Pasjonuje się ogrodem, podróżami, jazdą na nartach i wycieczkami rowerowymi.

Zgodnie ze złożonym przez Panią Annę Rozwadowską oświadczeniem nie spełnia ona kryteriów niezależności określonych w „Dobrych praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, a nie posiada wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości  lub badania sprawozdań finansowych.

Anna PiszczCzłonek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. od 2006 r. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, pracownik Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku od 2006 r.

Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych oraz radcą prawnym. Od 2006 r. jest pracownikiem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, początkowo jako asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego, w latach 2006–2015 jako adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego, a od października 2015 r. jako profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Od października 2019 r. jest kierownikiem Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego. Jej zainteresowania naukowe obejmują ochronę konkurencji i konsumentów. W latach 2010–2012 była partnerem Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy. Od maja 2014 r. do maja 2017 r. wchodziła w skład Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zainteresowania naukowe: ochrona konkurencji i konsumentów.

Od dnia 8 czerwca 2017 r. do dnia 28 czerwca 2018 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu Spółki.

Zgodnie ze złożonym przez Panią Annę Piszcz oświadczeniem nie spełnia ona kryteriów niezależności określonych w „Dobrych praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”. Nie posiada wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz nie posiada wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości  lub badania sprawozdań finansowych.

Andrzej Henryk SałasińskiCzłonek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1992 r.). Od 19 lipca 2018 r. jest Członkiem Komitetu Audytu Spółki, a od 21 lutego 2022 r. pełni funkcję jego Przewodniczącego.

W okresie od lutego 2020 r. do kwietnia 2021 r. członek zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A., spółki zależnej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od sierpnia 2016 r. do grudnia 2019 r. członek zarządu spółki Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (obecnie PFR Ventures sp. z o.o.). Od 2013 r. do czerwca 2016 r. zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu w spółce Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. Uprzednio od grudnia 2008 r. do grudnia 2012 r. pełnił funkcję Dyrektora Biura Finansowego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A./PZU Asset Management S.A. W latach 2003-2008 był Głównym Specjalistą w Zespole Finansowym Agencji Nieruchomości Rolnych. Od października 1998 r. do kwietnia 2003 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w spółce DWWS S.A., zajmującej się działalnością wydawniczą. W okresie od kwietnia 1996 r. do września 1998 r. był Koordynatorem ds. finansów w AGA Gaz sp. z o.o., zajmującej się produkcją i dystrybucją gazów technicznych. Od września 1993 r. do kwietnia 1996 r. był Dyrektorem Działu Zagranicznego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Od czerwca 1992 r. do sierpnia 1993 r. zajmował stanowisko Specjalisty ds. finansów w INTERBANK S.A. W roku 2007 złożył z wynikiem pozytywnym egzamin do państwowego zasobu kadrowego przeprowadzany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Zgodnie ze złożonym przez Pana Andrzeja Sałasińskiego oświadczeniem spełnia on kryteria niezależności określone w „Dobrych praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości , a nie posiada wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Zbigniew Wojciech OkońskiCzłonek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu ROBYG S.A., Członek Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. od 2010 roku

Jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Rolniczej w Szczecinie. Dodatkowo w 1996 roku ukończył program szkoleniowy Global Leadership Program na Wydziale Business Administration na Uniwersytecie Michigan. Wszechstronną praktykę menadżerską zdobywał w holdingach inwestycyjnych, firmach handlowych, instytucjach finansowych, a także angażując się w działalność społeczną i polityczną. Piastował funkcję dyrektora ds. koordynacji handlowej i członka zarządu w Elektrim S.A., przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Bank S.A. oraz Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych.

W latach 1990-1995 był zaangażowany w działalność polityczną. W latach 1991-1994 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Równolegle pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych i Prezesa Rady Nadzorczej Banku Rozwoju Eksportu S.A. Ponadto w 1995 roku pełnił funkcję Ministra Obrony Narodowej, w 1996 roku po odejściu z funkcji rządowych był Doradcą Prezesa Zarządu oraz Dyrektorem ds. Koordynacji 10 Handlowej w Elektrim S.A., Członkiem Zarządu, Zastępcą Dyrektora Generalnego Elektrim-Volt S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Nafta Polska S.A.

W latach 1998-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Prokom Investments. Jako wiceprezes Prokom Investments S.A. stworzył od podstaw segment deweloperski grupy. Wśród znaczących osiągnięć należy wymienić rozwój koncepcji, pozyskanie partnerów oraz nadzór/zarządzanie realizacją najnowocześniejszego w Europie Środkowo-Wschodniej projektu urbanistycznego – Miasteczko Wilanów.

W latach 2011-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Od 2007 roku Zbigniew Okoński jest prezesem zarządu ROBYG S.A., spółki specjalizującej się w realizacji projektów mieszkaniowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2010 r. do 2019 roku.

Zgodnie ze złożonym przez Pana Zbigniewa Okońskiego oświadczeniem spełnia on kryteria niezależności określone w „Dobrych praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”. Nie posiada wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz nie posiada wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości  lub badania sprawozdań finansowych.

Krzysztof KaczmarczykCzłonek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe.

W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2019 Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie, od 2021, Prezes Zarządu spółki biotechnologicznej Mabion S.A. notowanej na GPW.

15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym: Action, Alta, Arteria, Braster, Best, BSC Drukarnia, Celon Pharma, Elektrotim, Enter Air, Duon, Giełda Papierów Wartościowych, Graal, Huuuge Games, Integer, InPost, KGHM, LC Corp, Magellan, Mabion, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyg, SARE, TIM, Wirtualna Polska, Work Service, VIGO, 4fun Media.

Zgodnie ze złożonym przez Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oświadczeniem spełnia on kryteria niezależności określone w „Dobrych praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, a nie posiada wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Artur ZaczyńskiCzłonek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (2002 r.)

W 2010 r. uzyskał specjalizację z zakresu neurochirurgii. Ukończył podyplomowe studia menadżerskie z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej i administracji zdrowiem publicznym WSEiA w Lublinie oraz podyplomowe studia Koordynatorów przeszczepiania i pobierania narządów na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie, a w 2015 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych CMKP w Warszawie. Ukończył Executive MBA na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. W latach 1997-2012 pracował w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPRiT) w Warszawie, a 2003-2018 jako Neurochirurg w Klinice Neurochirurgii CMKP w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim (MSB). Od 2005 jest neurochirurgiem w Carolina Medical Center w Warszawie. W latach 2006-2017 był Koordynatorem Przeszczepiania i Pobierania Narządów w MSB z ramienia Poltransplantu. W latach 2009-2012 był Koordynatorem Ratownictwa Medycznego WSPRiT w Warszawie. W latach 2009-2012 był Koordynatorem Ochrony Zdrowia w Urzędzie Miasta St. Warszawy. W latach 2009-2012 był Koordynatorem Medycznym Stadionu Narodowego w Warszawie i Finału UEFA Euro 2012. W latach 2014-2018 był Kierownikiem Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych MSB w Warszawie. W latach 2017-2018 był Konsultantem z zakresu chirurgii kręgosłupa szpitala w Siedlcach i Przasnyszu. W latach 2018- 2021 wchodził w skład Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Od 2018 jest neurochirugiem w Klinice Neurochirurgii CSKMSWiA w Warszawie oraz Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Od 2020 r. wchodzi w skład Rady Epidemicznej przy Premierze RP. Odbył szereg staży i szkoleń m.in. z zakresu chirurgii naczyniowej mózgu i zakresu chirurgii kręgosłupa.

Zgodnie ze złożonym przez Pana Artura Zaczyńskiego oświadczeniem spełnia on kryteria niezależności określone w „Dobrych praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości.

Wojciech PietrowskiCzłonek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

Biegły rewident i prezes zarządu firmy audytorskiej CGP Sp. z o.o. w Białymstoku. Aktywność zawodową rozpoczął w roku 1996, obejmując stanowisko kontrolera, doradcy prezesa zarządu w Polpled Sp. z o.o. w Białymstoku. W latach 1999 – 2003 pracował jako konsultant w podmiotach Grupy Firm Doradczych EVIP w Warszawie, jako specjalista ds. rachunkowości i finansów. W roku 2003 uzyskał tytuł biegłego rewidenta i od roku 2004 do dziś, jest wspólnikiem i członkiem zarządu firmy audytorskiej CGP Sp. z o.o. w Białymstoku, pełniąc funkcję prezesa oraz wykonując zawód biegłego rewidenta. Od 21 lutego 2022 r. jest Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym przez Pana Wojciecha Pietrowskiego oświadczeniem spełnia on kryteria niezależności określone w „Dobrych praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.Posiada on wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a nie posiada wiedzy  i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.