hero-image

Informacje dla pacjenta

Szczepienia dzieci (wymagane dokumenty)

W celu zaszczepienia dziecka, rodzic lub opiekun jest zobowiązany do okazania na wizycie pediatrycznej następujących  dokumentów:

  •     dzieci do 2 lat: książeczka zdrowia dziecka oraz książeczka szczepień
  •     dzieci powyżej 2 lat: książeczka zdrowia dziecka

W przypadku braku ww. dokumentów, zostanie przeprowadzona kwalifikacja do szczepienia (ważna przez 24h), ale samo szczepienie będzie wykonane dopiero po dostarczeniu dokumentów.

Zasady przyjmowania pacjentów niepełnoletnich

  • Świadczenia medyczne są udzielane w obecności przedstawiciela ustawowego (rodzic lub opiekun prawny dziecka).
  • Świadczenia mogą być udzielane w obecności opiekuna faktycznego, wskazanego przez przedstawiciela ustawowego w pisemnym oświadczeniu złożonym wcześniej w oddziale.
  • Oświadczenia są podpisywane w obecności pracownika recepcji, sekretariatu medycznego lub pracownika medycznego.

Pacjent w wieku od 1 dnia życia do dnia poprzedzającego dzień 18 urodzin:

  • pacjent w wieku do 16 lat (do dnia poprzedzającego dzień 16 urodzin) nie może zgłosić się na świadczenie medyczne samodzielnie.
  • pacjent w wieku 16-18 lat (od dnia 16 urodzin do dnia poprzedzającego dzień 18 urodzin) może zgłosić się na świadczenie medyczne samodzielnie, jeśli jego przedstawiciel ustawowy złożył wcześniej w obecności pracownika CM oświadczenie – zgodę na korzystanie z określonego zakresu świadczeń medycznych u wskazanego pracownika medycznego, po uzgodnieniu z osobą wykonującą dane świadczenie.