hero-image

Pogotowie enel-med

Opis usługi

Zapewniamy całodobową usługę Pogotowia medycznego enel-med, które w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia czy wypadku udzieli pierwszej pomocy lub przetransportuje chorego do szpitala.

Zespół Pogotowia medycznego enel-med składa się z lekarzy specjalistów, w tym:

  • anestezjologów,
  • ratowników medycznych,
  • pielęgniarzy
  • kierowców,

którzy posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia do profesjonalnego wykonywania czynności ratunkowych.

Sprzęt pogotowia enel-med

odpowiada wymogom ambulansów wypadkowych, przystosowanych  do przewozu pacjentów, których stan zdrowia wymaga stałej kontroli parametrów życiowych.

Pogotowie medyczne enel-me oferujemy w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawy.

Wezwania pomocy karetki pogotowia enel-med: