hero-image

Medycyna pracy

Opis specjalizacji

Medycyna pracy zajmuje się badaniem i monitorowaniem zdrowia wszystkich pracowników. Dodatkowym zadaniem dla lekarza medycyny pracy  jest wykrywanie zagrożeń zdrowotnych, wynikających z miejsca i stanowiska pracy. Lekarz wydaje orzeczenie o zdolności do wykonywania zawodu i braku przeciwskazań do pracy. Na wizytę i badania z zakresu medycyny pracy zapraszamy do oddziałów enel-med!

Medycyna pracy to dziedzina medycyny, zajmująca się ochroną zdrowia osób pracujących. Lekarz medycyny pracy bada również wpływ środowiska, czyli miejsca pracy na pracownika oraz ocenia jego zdolność do wykonywania określonych obowiązków i wykonywania zawodu. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracowników.

Medycyna pracy – kiedy zgłosić się do specjalisty?

Do specjalisty z zakresu medycyny pracy należy się zgłosić po uprzednim skierowaniu od pracodawcy. W kodeksie pracy jest określona częstotliwość badań, które należy kolejno odbyć, przed rozpoczęciem nowej pracy, po zmianie stanowiska, po zmianie charakteru stanowiska, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia oraz po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni. Specjalista z zakresu medycyny pracy pomaga również w diagnostyce i leczeniu chorób zawodowych.

Medycyna pracy – czym zajmuje się specjalista?

Specjalista medycyny pracy przeprowadza u pracowników:

  • badania wstępne – obowiązkowe u pracownika przed rozpoczęciem nowej pracy,
  • badania okresowe – które muszą być przeprowadzone przed upływem terminu badania określonego w orzeczeniu lekarskim jako data następnego badania,
  • badania kontrolne – przeprowadzane wśród pracowników niezdolnych do pracy z powodu choroby dłużej niż 30 dni.

Lekarz medycyny pracy wydaje wstępne i okresowe orzeczenia o zdolności do wykonywania zawodu. Zakres badań profilaktycznych zależy od charakteru wykonywanej pracy, dlatego na skierowaniu powinno być szczegółowo opisane stanowisko pracy wraz z informacjami na temat możliwych czynników szkodliwych dla zdrowia.

Medycyna pracy – jak przebiega wizyta?

Zespół medycyny pracy na podstawie kalkulatora narażeń oraz wywiadu, polegającego na zbadaniu środowiska pracy, kieruje pacjenta na badania i konsultacje. Konsultacja u lekarza medycyny pracy to przede wszystkim szczegółowy wywiad z pacjentem. Lekarz pyta o przebyte choroby i urazy, przyjmowane leki oraz styl życia.  Wywiad obejmuje analizę wszystkich wcześniej zleconych badań. Dopiero na tej podstawie może wydać orzeczenie do zdolności do pracy.

Medycyna pracy – co po wizycie?

Po wizycie u specjalisty medycyny pracy należy odbyć wszystkie zlecone konsultacje specjalistyczne i wykonać niezbędne badania. Na podstawie kompletu wyników lekarz podejmuje decyzję o wydaniu zaświadczenia zdolności do pracy.

FAQ

  • W jaki sposób można się umówić na konsultację z lekarzem medycyny pracy w enel-med?

Wizytę można umówić za pomocą aplikacji mobilnej, poprzez system rezerwacji online oraz telefonicznie dzwoniąc na naszą infolinię.

  • Jakie konsultacje może zlecić lekarz medycyny pracy?

Lekarz może zalecić odbycie konsultacji z okulistą, ortopedą, laryngologiem, a nawet psychologiem.

  • Gdzie przyjmuje specjalista medycyny pracy?

Na konsultacje z zakresu medycyny pracy zapraszamy do oddziałów enel-med na terenie całej Polski.

Wypełnij zgłoszenie badań medycyny pracy >>