Bezpieczny powrót do sportu po kontuzji musi nastąpić w optymalnym momencie, inaczej zwiększa się ryzyko kolejnych urazów. Kluczowa jest ocena lekarza dopuszczającego sportowca do pełnego treningu.

Kontuzje znanych sportowców często wywołują publiczne poruszenie. Czy zdąży wyzdrowieć? Czy wróci na ważny mecz czy turniej? Moment powrotu do treningu to istotna kwestia dla każdego, kto uprawia sport zawodowy czy amatorski. Decyzje o powrocie do pełnych obciążeń treningowych lekarz powinien podjąć w oparciu o proces rehabilitacji i wyniki kolejnych kontroli. Jeśli zawodnik lub zawodniczka zbyt wcześnie wróci do normalnych zajęć znacznie zwiększa się ryzyko kolejnego urazu.

O kryteriach, które pacjent musi spełniać zanim zakończy rehabilitację mówił podczas 32. Międzynarodowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Remigiusz Rzepka. Specjalistę Enel-Sport zapytaliśmy o szczegóły.

- Temat powrotu do pełnych obciążeń treningowych i meczowych to zagadnienie, które w ostatnim czasie jest często poruszane w kontekście nawracających urazów znanych sportowców. Dokładne statystki pokazują, jak ważny jest optymalny czas po kontuzji oraz odbudowanie aspektów motorycznych aby bezpiecznie wrócić po kontuzji. Proces regeneracji uszkodzonych struktur jest kluczowym i monitoring lekarza prowadzącego decyduje o dopuszczeniu do obciążeń treningowych. Równie ważne jest aby przed powrotem na boisko kompleksowo ocenić aspekty motoryczne determinujące bezpieczeństwo wysiłku treningowego i meczowego. Jak pokazują statystyki, im bardziej kompleksowa jest ocena tym większe szanse na zminimalizowanie ryzyka ponownego urazu. W „Enel-Sport” prowadzimy taką ocenę dopuszczającą do powrotu do pełnych obciążeń przez co ryzyko ponownego urazu ograniczane jest do minimum. Istotnym poza oceną dopuszczającą jest również sukcesywne przejście przez kolejne etapy rehabilitacji i przeprowadzenie etapowych obiektywnych ocen. W tym celu wykorzystywany jest m.in. w naszych ośrodkach Enel-Sport najnowszy sprzęt i najwyższe standardy znane w fizjoterapii i treningu motorycznym – mówi Remigiusz Rzepka.

Podsumowaniem sesji omawiającej kryteria powrotu do sportu po leczeniu wybranych obrażeń narządu ruchu była propozycja wypracowania stanowiska lekarzy i fizjoterapeutów, podkreślającego istotę prowadzenia obiektywnych testów dopuszczających do pełnych obciążeń treningowych dla różnych populacji sportowców. Na rozwoju medycyny sportowej w tym aspekcie skorzystają zarówno sportowcy zawodowi jak i amatorzy.