Technologia bezprzewodowa piątej generacji lub piąta generacja sieci komórkowej, czyli w skrócie 5G. Innowacyjna sieć zapewni szybszą łączność i większą przepustowość, co przełoży się m.in. na wyższe prędkości pobierania. Sieć jest o wiele szybsza niż te funkcjonujące aktualnie, dzięki czemu do Internetu zostanie podłączone więcej urządzeń. Ponieważ jest nowością, jej wpływ na zdrowie budzi wiele kontrowersji. Jak się okazuje, nie ma żadnych naukowych dowodów, by technologia 5G mogła w negatywny sposób oddziaływać na ludzkie zdrowie. Dowiedz się, czym jest i jak działa 5G.

Co to jest 5G?

Sieć 5G to najnowszy standard sieci komórkowej, piąta generacja technologii mobilnej, która zastąpi 4G/LTE. Przede wszystkim w porównaniu do dotychczasowych standardów, ma ona dawać o wiele większą prędkość przekazywania danych, prawie niezauważalne opóźnienia oraz stabilniejsze połączenia. Pozwoli podłączyć do Internetu dużo większą liczbę urządzeń, mówi się o podłączeniu do sieci nawet miliona urządzeń na kilometr kwadratowy. Jednym słowem, technologia 5G oferuje lepszą wydajność, niezawodność i zdecydowanie większą prędkość pobierania i wysyłania. Przejście na nowe rozwiązanie jest niezbędne, ponieważ dzisiejsze sieci nie poradzą sobie z ilością kumulowanych obecnie danych.

Sieć 5G otwiera możliwości rozwiązaniom technologicznym takim, jak inteligentny dom czy rzeczywistość rozszerzona. Jest zaprojektowana z myślą o podłączeniu do niej ogromnej liczby urządzeń tzw. Internetu rzeczy. W związku z tym, że oferuje małe opóźnienia (docelowo ma reagować stukrotnie szybciej niż LTE), umożliwi to zautomatyzowanie szeregu dziedzin, takich jak: przemysł, energetyka, transport czy medycyna. Stworzy jakościowo nowe perspektywy rozwoju i zrewolucjonizuje wiele dziedzin życia. Początkowo sieć 5G będzie stanowić rozwinięcie istniejącej sieci 4G/LTE/LTE-Advanced. Z czasem całkowicie ją zastąpi.

Podobnie jak dotychczasowe rozwiązania, 5G bazuje na działaniu promieniowania elektromagnetycznego, do którego zaliczamy promieniowanie radiowe o długich falach i małej częstotliwości oraz promieniowanie gamma o krótkich falach i wysokiej częstotliwości. Trzeba zaznaczyć, że działanie promieniowania na organizm ludzki uzależnione jest od długości fal i ich częstotliwości.

Sieć 5G – szkodliwe działanie?

W każdym przypadku, gdy na rynek wchodzą nowe rozwiązania, jednocześnie pojawiają się teorie spiskowe. Powstały informacje, że oddziaływanie 5G negatywnie wpływa na fale mózgowe, powoduje choroby, a co więcej umożliwia sterowanie człowiekiem. W skrajnych przypadkach, to właśnie w sieci 5G zaczęto upatrywać początku pandemii koronawirusa. Warto jednak posłużyć się przykładami naukowymi i obalić te plotki.

W przypadku rozwiązań technologicznych stosuje się promieniowanie jonizujące, jednak częstotliwość promieniowania wykorzystywanego w telefonii komórkowej wynosi około 2,5 GHz. Jest ono porównywalne do tego zastosowanego w kuchence mikrofalowej. Od dłuższego czasu jesteśmy otoczeni falami radiowymi. Aż do tej pory nie zarejestrowano przypadków, aby w zły sposób oddziaływały na człowieka, a powszechnie stosuje się je w telefonii komórkowej, sieciach WI-FI oraz w trakcie kontroli bezpieczeństwa w skanerach. Przy technologii 5G wykorzystuje się pasma o częstotliwości 700 MHz, 3,4-3,8 GHz oraz 26 GHz. Istnieją opinie, że nowa generacja sieci komórkowej może być dla ludzi bezpieczniejsza niż obecne. Od wielu lat trwają badania nad wpływem promieniowania pola elektromagnetycznego (PEM) na nasze zdrowie. Takiej analizy podjęli się m.in. naukowcy z laboratorium Robyn Tanguay w stanie Oregon. - Na podstawie naszych badań nie sądzimy, aby promieniowanie 5G było szkodliwe. Jest ono przede wszystkim łagodne - stwierdził prowadzący projekt dr Subham Dasgupta. Wyniki doświadczenia, w których nie stwierdzono znaczącego wpływu na śmiertelność, sposób powstawania zarodków ani zachowanie behawioralne zarodków na światło, opublikowano w czasopiśmie naukowym "PLOS ONE". Fakty są takie, że żaden rzetelny test nie wykazał, aby szkodliwość sieci 5G była wysoka do tego stopnia, by można było mówić o zagrożeniu dla ludzkiego zdrowia.

Swoją opinię na ten temat wyraziła też Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Jej zdaniem opublikowane w ostatnich 30. latach wyniki badań i artykuły naukowe dotyczące efektów biologicznych i medycznych spowodowanych przez PEM nie wykazały dowodów na jego szkodliwe oddziaływanie.

5G – wpływ na zdrowie związany z nowymi technologiami w medycynie

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) dokonała klasyfikacji i umieściła promieniowanie pola elektromagnetycznego (PEM) w grupie 2B, wspólnie z czynnikami takimi jak wyciągi z aloesu i miłorzębu oraz warzywa konserwowe. Te rzeczy mają być tak samo szkodliwe dla ludzi. Dowody jego wpływu na zdrowie ludzi są ograniczone, a na zdrowie zwierząt - niedostateczne, dlatego funkcjonują jako czynniki "możliwie rakotwórcze dla człowieka".

W grupie 1 znajdują się wszystkie czynniki jednoznacznie rakotwórcze, grupa 2A czynniki możliwie rakotwórcze, a w 3 grupie czynniki nierakotwórcze. Co ważne, IARC nie określa, w jakim natężeniu czy okolicznościach może następować negatywne oddziaływanie danego czynnika. Doniesienia o nadwrażliwości niektórych ludzi na pole elektromagnetyczne, objawiającej się szeregiem subiektywnych objawów (np. zmęczenie, ból głowy, bezsenność) nie znalazły potwierdzenia w badaniach. Dodatkowo, właściwie dobrane częstotliwości oraz moc pola elektromagnetycznego mają szerokie zastosowanie lecznicze, np. przy wspomaganiu regeneracji tkanki kostnej. Warto zauważyć też, że praktycznie cała diagnostyka obrazowa jest na nich oparta (rezonans magnetyczny czy obrazowanie mikrofalowe).

 

Źródła:

  1. Scholz N.; Mobile phones and health: Where do we stand?, EPRS, Parlament Europejski, marzec 2019 r.;
  2. 5G: sieci telekomunikacyjne nowej generacji, https://www.gov.pl/web/5g;
  3. Skutki bezprzewodowej łączności 5G dla zdrowia ludzkiego, Parlament Europejski, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_PL.pdf;
  4. Frei P., Poulsen A., Johansen Ch., et al.; Use of mobile phones and risk of brain tumours: update of Danish cohort study, 2011, 343:d6387.