Problem krótkiego wędzidełka języka dotyczy od 3. do 4. % noworodków. Budowa anatomiczna krótkiego wędzidełka stanowi ograniczenie dla normalnych ruchów języka. Dowiedz się jakie są przyczyny wstąpienia krótkiego wędzidełka i jak można rozpoznać jego objawy. Czy już podczas karmienia piersią można zdiagnozować problem? Dowiedz się jakie zabiegi pozwalają poradzić sobie z krótkim wędzidełkiem języka.

Wędzidełko języka – co to takiego?

Wędzidełko języka to fałd tkankowy umiejscowiony pomiędzy dolną powierzchnią języka i dnem jamy ustnej w środkowej płaszczyźnie ciała. Łączy dno jamy ustnej z dolną powierzchnią języka. W okresie embrionalnym ( zarodkowym) wędzidełko ukierunkowuje wzrost doprzedni języka, a następnie stabilizuje go oraz zapobiega jego nadmiernemu ruchowi.

Krótkie wędzidełko języka – co to jest?

Krótkie wędzidełko języka to z kolei takie wędzidełko, którego budowa anatomiczna stanowi ograniczenie dla normalnych ruchów języka. Rozpoznanie dokonywane jest na podstawie oględzin oraz badania palpacyjnego. Ocenia się wówczas pozycję i kształt języka w spoczynku oraz podczas wykonywani ruchów, grubość i sprężystość wędzidełka, długość wolnego fałdu wędzidełka, wielkość i budowę przyczepu wędzidełka do do języka, wielkość przyczepu wędzidełka do dna jamy ustnej i części zębodołowej żuchwy.

Krótkie wędzidełko języka - przyczyny

W miarę wzrostu wędzidełko cofa się uwalniając przy tym koniec języka. Jeśli proces ten zostanie zaburzony skutkuje to całkowitym lub częściowym przytwierdzeniem języka do dna jamy ustnej, co nazywane jest właśnie krótkim wędzidełkiem języka.

Krótkie wędzidełko języka - objawy

Jednym z najwcześniejszych objawów krótkiego wędzidełka języka mogą być trudności w karmieniu niemowlęcia piersią. Wynikają one z zaburzonego odruchu ssania. Dziecko wówczas szybciej się męczy, płacze, jest niespokojne, a także wolniej przybiera na masie ciała niż rówieśnicy. Ponadto może to prowadzić do niedostatecznej ilości uzyskiwanego pokarmu, bólu oraz urazu brodawek sutkowych, a w konsekwencji do przedwczesnego odstawienia dziecka od piersi. W niektórych przypadkach symptomem krótkiego wędzidełka języka może być ślinienie się dziecka. Wystąpić mogą również zaburzenia mowy w postaci nieprawidłowego wymawiania takich głosek jak: „d”, „t”, „r” czy „l”. Dzieci z krótkim wędzidełkiem języka często też seplenią.

Za krótkie wędzidełko języka - jaki zabieg wykonać?

W przypadku krótkiego wędzidełka języka zabiegiem, który pozwala zniwelować problem jest podcięcie wędzidełka. Zależnie od budowy krótkie wędzidełko języka wymagać może prostego przecięcia, nazywanego frenotomią bądź też bardziej złożonego zabiegu wycięcia wędzidełka, czyli frenektomii. U starszych dzieci wykonuje się zabieg frenuloplastyki. Warto podkreślić, że zabieg frenotomii u noworodków jest bezpieczny. Trwa pół godziny. Polega ma przecięciu błony znajdującej się pod spodem języka, z której to zbudowane jest wędzidełko. W przypadku szczególnej budowy anatomicznej lub po niepowodzeniu zabiegu/zabiegów frenotomii wykonuje się zabieg frenektomii, czyli wycięcia wędzidełka.

Źródła:

1. Sioda T. Wędzidełko języka u noworodka – ocena neonatologiczna i zalecenia. Standardy medyczne/pediatria 2012; 9: 115 – 123.

2. Stańczyk K. et. al. Ankyloglosja – przegląd piśmiennictwa. Forum Ortod 2015; 11: 123-33

3. Łodykowska E. Krótkie wędzidełko języka jako przyczyna problemów z karmieniem piersią. Położna 2012; 3: 42-45.