Trener przygotowania motorycznego pomaga młodym tenisistom. Zobacz jaką rolę pełni specjalista Eenl-sport na obozie tenisowym. Wyniki jego pracy pozwalają na optymalny rozwój młodych sportowców.