Od 1 grudnia papierowe zwolnienia lekarskie odchodzą do lamusa. Obowiązkowe stają się zwolnienia elektroniczne, czyli e-ZLA, które raz na zawsze ma wymienić wysłużone papierowe L4.

Już 3 lata e-zwolnień

Lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA już od 1. stycznia 2016 roku. Elektroniczne zwolnienia mogą wystawiać lekarze posiadający profil na PUE (Platforma Usług Elektronicznych) ZUS lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową. Już przed 1. grudnia 2018 ponad połowa lekarzy uprawnionych do wystawiania zwolnień robiła to elektronicznie. Dzięki temu coraz mniej zwolnień lekarskich jest wystawianych na papierze. Statystyki z ostatnich dni wskazują, że na prawie 560 tysięcy zaświadczeń, jakie wpłynęły do ZUS od 20 do 26 listopada tego roku jedynie 98 tysięcy zostało nadesłanych pocztą. Wszystkie pozostałe zostały wystawione i przekazane do ZUS elektronicznie.

Jak działają e-zwolnienia?

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA elektronicznie do ZUS (po jego cyfrowym podpisaniu). ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (pracodawcy) na jego profilu elektronicznym ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego na platformie ZUS.

Korzyści e-zwolnień dla lekarzy

Wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyskuje dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców oraz członków jego rodziny (jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi). Lekarz ma możliwość podglądu zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS. Wystawione przez lekarza lub asystenta medycznego e-ZLA zostanie przekazane do ZUS automatycznie. Jeśli lekarze wybiorą elektroniczną formę wystawiania zwolnień nie będą musieli dostarczać zwolnień do ZUS oraz przechowywać drugiej kopii.

Korzyści e-zwolnień dla pracodawców

Jeśli pracodawca założy profil na PUE otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie. Każdy pracodawca powinien poinformować pracownika, czy jest gotowy do obsługi e-zwolnień lekarskich. Obowiązek utworzenia profilu ciąży na płatnikach rozliczających składki za więcej niż 5 osób. Jeśli pracodawca nie ma dostępu do e-ZLA, bo nie ma profilu elektronicznego w ZUS, wtedy nie można przekazać mu tego dokumentu elektronicznie. W takiej sytuacji lekarz musi wręczyć choremu wydruk zwolnienia wystawionego elektronicznie (wydruk e-ZLA). Ten wydruk pracownik musi dostarczyć swojemu pracodawcy.

Korzyści e-zwolnień dla pacjentów

Gdy lekarz wystawi e-ZLA pacjent nie musi już dostarczać zwolnienia pracodawcy albo ZUS. Nie musi  już podczas choroby czy opieki np. nad chorym dzieckiem udawać się do pracodawcy czy jednostki ZUS albo prosić o dostarczenie zwolnienia rodzinę czy znajomych. E-ZLA zostanie przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS. System przypomina także lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. W przypadku pozytywnej decyzji lekarza o skierowaniu na rehabilitację, system otworzy formularz wniosku ZUS PR-4 i wprowadzi automatycznie dane pacjenta. Lekarz będzie mógł od razu wystawić wniosek o rehabilitację i przesłać go w formie elektronicznej do ZUS w celu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS.

E-wizyta w enel-med

Wprowadzenie obowiązkowych e-zwolnień to doskonała okazja, by przypomnieć również o możliwości e-wizyty, którą oferuję Enel-Med. E-wizyta to konsultacja z lekarzem, która jest realizowana za pośrednictwem połączenia wideo, czatu testowego lub połączenie telefonicznego. Pacjent korzystający z e-wizyty ma możliwość przesłania lekarzowi wyników badań lub zdjęć. E-wizyta daje możliwość uzyskania skierowania na podstawowe badania lub zamówienia recepty na kontynuację leczenia a w razie wskazań medycznych również e-ZLA. Więcej o e-wizycie można się dowiedzieć tutaj.