Suplementy diety zalewają rynek farmaceutyczny a reklamy przedstawiają je jako cudowne remedium na wszelkie dolegliwości. Jak nie dać złapać się w pułapkę producentom?


Czym różni się lek od suplementu diety?
Fundamentalna różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami produktów wynika już z samej ich definicji. Lek to substancja lub ich mieszanina, zadaniem której jest leczenie chorób lub zapobieganie im. Lek OTC  ( ang. over- the-counter drug ) to preparat wydawany bez recepty lekarskiej służący pacjentom do samoleczenia. Zazwyczaj nie ma on osobnych badań klinicznych a dawka substancji czynnej (tej samej, która znajduje się w leku) jest minimalna i nie zawsze wystarczająco skuteczna.
 Z kolei suplement diety to środek spożywczy, którego funkcją jest uzupełnienie niedoborów danego składnika w diecie, a więc nie służący w żaden sposób do leczenia chorób na które zapadamy. Dalsze różnice w funkcjonowaniu tych preparatów na rynku dotyczą sposobu wprowadzania ich do obrotu. Aby lek mógł znaleźć się na półce aptecznej musi zostać zarejestrowany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie bardzo szczegółowej dokumentacji, stanowiącej dowód jego skuteczności i bezpieczeństwa, której uzyskanie jest wynikiem licznych i czasochłonnych badań. Dotyczą one m.in. składu ilościowego i jakościowego produktu, jego czystości chemicznej i mikrobiologicznej oraz badań klinicznych.

Suplement diety w przeciwieństwie do leku, nie wymaga procesu rejestracji i dostarczenia związanych z nim dokumentów. Wprowadzenie go do obrotu odbywa się na podstawie zgłoszenia do Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Suplementy: brać czy nie?
Nie należy generalizować i demonizować wszystkich suplementów diety. Jeżeli decydujemy się na produkt tego typu warto wybierać suplementy dużych, znanych i renomowanych firm farmaceutycznych, które w swoim asortymencie mają również leki na receptę lub leki OTC. Daje to większą gwarancję, że suplementy diety również mają wysoką jakość, ponieważ producent dostosowuje standardy wytwarzania wszystkich preparatów do tych, które wymagają najwyższych restrykcji, a nie odwrotnie, co oznacza, że suplementy diety produkowane są wg zasad stosowanych do produkcji leków.

Jak dobrze wybrać?
Aby dokonać właściwego wyboru konsument powinien być przede wszystkim świadomy wymienionych powyżej, podstawowych różnic pomiędzy lekami OTC a suplementami diety. Pozwoli to na postawienie właściwych pytań farmaceucie doradzającemu przy wyborze danego preparatu lub gdy wyboru dokonujemy sami, zmusi nas do poszukiwania konkretnych informacji na etykiecie produktu. Na opakowaniu leku OTC przy nazwie handlowej musi być umieszony napis „lek wydawany bez recepty” lub „ produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC”. Najczęściej z boku kartonika znajduje się również numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Z kolei przy nazwie handlowej suplementu diety widnieje napis „suplement diety”, a pudełko nie jest zaopatrzone w nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Przy wyborze suplementu diety powinniśmy przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem, a nie poddawać się nachalnej reklamie koncernów farmaceutycznych. Idealnym rozwiązaniem byłoby stosowanie suplementu diety zgodnie z jego rzeczywistym przeznaczeniem, a więc w celu  uzupełnienia stwierdzonego niedoboru danego składnika w diecie.