Rak prostaty jest najczęściej wykrywaną chorobą nowotworową u mężczyzn. "Szacuje się, że pośród żyjących dziś mężczyzn u jednego na siedmiu zostanie postawiona diagnoza raka gruczołu krokowego"  - mówi lek. Maciej Jurczak, urolog z enel-med.

Czym jest rak prostaty?

Rak prostaty to choroba nowotworowa dotycząca tylko i wyłącznie mężczyzn. Obejmuje ona  gruczoł krokowy, zwany sterczem. Aktualnie trwają intensywne badania w celu znalezienia  przyczyn występowania tej choroby. Za najważniejszy czynnik ryzyka uważamy wiek, rasę oraz obciążenie rodzinne - ilu krewnych i jakiego stopnia pokrewieństwa chorowało na raka gruczołu krokowego. Rak prostaty jest drugą, najczęściej wykrywaną chorobą nowotworową u mężczyzn.  Szacuje się, że pośród żyjących dziś mężczyzn u jednego na siedmiu zostanie postawiona diagnoza raka gruczołu krokowego

Jakie są objawy raka prostaty?

Początkowo nowotwór prostaty nie daje żadnych objawów, choroba atakuje dość podstępnie i skrycie. Dlatego też tak ważna jest świadomość istnienia tej choroby, badanie i szukanie jej. Aktualnie wstępna diagnostyka  składa się z dwóch elementów. Pierwszy to PSA - czyli oznaczenie we krwi stężenia antygenu swoistego dla stercza, który ocenia prawdopodobieństwo  wystąpienia tej choroby - im wyższe stężenie PSA, tym wyższe ryzyko zachorowania. Nie ma jednak prawidłowego stężenia PSA - nie można więc powiedzieć, że dany wynik daje gwarancję, że choroby nie ma. Dlatego diagnostyka raka prostaty  powinna również obejmować badanie gruczołu krokowego  „per rectum” czyli przez odbyt. Jeżeli więc chodzi o raka prostaty, w zależności o indywidualnego stopnia ryzyka stwierdzenia choroby, należy regularnie  poddawać się badaniu przez odbyt i oznaczać PSA we krwi.

Jak wygląda leczenie raka prostaty?

Chorych cierpiących na raka stercza można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich, to pacjenci poddawani leczeniu radykalnemu  z zamiarem usunięcia choroby, czyli wyleczenie raka prostaty. Ci, którzy kwalifikują się do takiego rozwiązania mogą liczyć na najczęściej mało inwazyjną operację laparoskopową. Polega ona na wycięciu prostaty z rakiem i węzłów chłonnych miednicy. Względnie można też u pacjenta przeprowadzić radioterapię. Jest jednak także grupa pacjentów, u których choroba zaszła za daleko, by zastosować te metody. Jeśli choroba jest tak zaawansowana, że całkowite wyleczenie jest już niemożliwe, stosujemy leki, które mają spowolnić rozwój choroby. Celem jest tu uczynienie z raka prostaty choroby przewlekłej, takiej jak nadciśnienie czy cukrzyca, co powinno pozwolić żyć pacjentowi przez długie lata, aż do naturalnej śmierci.