Cięcie cesarskie to zabiegowe ukończenie ciąży; poród drogą cięcia cesarskiego polega na wydobyciu dziecka z jamy macicy poprzez przecięciu powłok brzusznych i ściany macicy.Cięcie cesarskie to obecnie najczęściej wykonywana operacja na świecie i często jedyny sposób na uratowanie życia zarówno matki jak i noworodka.

Ze względu na możliwe liczne powikłania, operacja powinna być wykonywana ze ścisłych wskazań lekarskich. Zabieg może być wykonywany w znieczuleniu ogólnym (narkozie) jednak coraz częściej przeprowadza się go w znieczuleniu regionalnym (zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym), poprzez założenie wkłucia w plecy rodzącej. Przy takim znieczuleniu kobieta jest w pełni świadoma podczas operacji. Wie co się dzieje, ale nie czuje bólu. Jednak w niektórych przypadkach takie znieczulenie jest niemożliwe. Może to wynikać z przyczyn medycznych np. choroby kręgosłupa pacjentki lub jeśli cięcie cesarskie musi być wykonane bardzo szybko ze wskazań życiowych. Po podaniu znieczulenia następuje cewnikowanie pęcherza moczowego, który do zabiegu musi być pusty i w trakcie operacji na bieżąco opróżniany. Następnie odkaża się pole operacyjne i lekarz wykonuje nacięcie brzucha długości ok. 15 cm. Najważniejszym momentem jest nacięcie macicy i wyjęcie noworodka.

Najczęściej cięcie cesarskie wykonywane jest z powodu nieprawidłowego położenia płodu lub spadku tętna dziecka. Także niektóre choroby matki i stan przedrzucawkowy w gestozie (dawniej zwanej zatruciem ciążowym) są wskazaniami do tego zabiegu. Trzeba pamiętać, że jeśli istnieje ryzyko zagrożenia ciąży to cięcie cesarskie jest najlepszą metodą rozwiązania. Decyduje o tym lekarz, biorąc pod uwagę stan matki i dziecka. Cięcie cesarskie nie powinno być wykonywane "na życzenie".

Większość badań naukowych stwierdza jednoznacznie, że najlepszy dla matki i dziecka jest poród siłami natury. A cięcie cesarskie jak każda operacja wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań pooperacyjnych takich jak uszkodzenie pęcherza moczowego czy macicy, krwotok, zapalenie otrzewnej czy zakażenie rany pooperacyjnej. Dodatkowo operacja może zwiększyć szok poporodowy u dziecka i obniżyć jego odporność poprzez uniknięcie przejścia przez kanał rodny. Cięcie cesarskie to rozwiązanie, które powinno być stosowane tylko z przyczyn medycznych. Wykonywane przez doświadczonego lekarza ratuje życie i pozwala narodzić się dzieciom, które nie byłyby w stanie urodzić się naturalnie. To ważne by nie traktować go jako sposobu na łatwiejsze i bezbolesne przyjście na świat dziecka.