Smog to jednosylabowy wyraz, który w okresie grzewczym jest w naszym kraju odmieniany przez wszystkie możliwe przypadki. Walka z tym cichym zabójcą jest dla człowieka niezwykle trudnym zadaniem.

Co to jest smog?

Smog to zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki, tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Zagrożenia niesione przez smog

Wchodzące w skład smogu związki chemiczne, pyły i jego znaczna wilgotność stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Są czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub zaburzenia układu krwionośnego. Smog zwiększa zapadalność na nowotwory oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej noworodka, a także zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci dlatego szczególnie powinny się przed nim chronić kobiety w ciąży i dzieci.

Maska jako narzędzie w walce ze smogiem

Maska antysmogowa to niewielki przedmiot zakładany na głowę, który zakrywa nos i usta. Jest tak skonstruowana by przepuszczać wdychane przez nas powietrze przez specjalne, wmontowane w nią filtry. Filtry w najpopularniejszych modelach masek antysmogowych chronią przed takimi czynnikami jak pyły, gazy, opary, mikrozanieczyszczenia, zimno czy dym tytoniowy. Dzięki takiej masce nie wpuszczamy do płuc toksycznego powietrza. Działanie masek antysmogowych polega na oczyszczaniu wdychanego powietrza z części bądź z większości substancji niebezpiecznych, takich jak np. aerozole atmosferyczne. Dzięki temu możemy chronić organizm przed poważnymi chorobami spowodowanymi życiem w smogu.

Rodzaje masek antysmogowych

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje masek antysmogowych: półmaski filtrujące oraz półmaski filtrująco-pochłaniające. Półmaski filtrujące (tzw. maski przeciwpyłowe) stosowane są w szerokim zakresie prac, przy których mogą wydzielać się cząstki ciał stałych (np. w postaci pyłów), czy też alergeny bądź aerozole biologiczne. W maskach tych całe wdychane powietrze przechodzi przez materiał filtracyjny. Półmaski filtrująco-pochłaniające łączą w sobie działanie filtrujące cząstki stałe oraz pochłanianie zanieczyszczeń gazowych. Mogą być stosowane w postaci masek z wymiennymi filtropochłaniaczami bądź też tylko z wymiennymi filtrami (przy niewymiennym pochłaniaczu). Poza tym na rynku dostępne są także specjalistyczne maski antysmogowe skierowane specjalnie dla biegaczy (zwykle z zaworem do regulacji przepływu powietrza), rowerzystów (zwykle w postaci maski pełnej, czyli całotwarzowej) czy maska spacerowa skonstruowana z myślą o osobach mniej aktywnych fizycznie.

Jak dobrać maskę antysmogową?

Przy doborze odpowiedniej maski powinniśmy w znacznej mierze się kierować jej kształtem. Ze względu na niewielki rozmiar cząsteczek wdychanego pyłu, maska powinna być dopasowana i ściśle przylegać do twarzy. Istotne są również kształt oraz skuteczność zastosowanych filtrów. Kształt filtra również powinien być zbliżony do owalu twarzy i szczelnie do niej przylegać. A materiał, z którego wykonany jest filtr musi posiadać określone certyfikaty lub atesty gwarantujące skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń. Przy doborze maski ważny jest również poziom ograniczenia dostępu powietrza do płuc. Materiał z jakiego wykonane są maski oraz zastosowane w nich filtry powinien do minimum ograniczać ilość przepływającego przez nie powietrza. Pamiętajmy także o systemie odprowadzania dwutlenku węgla i wilgoci. Konstrukcja maski oraz zastosowanych filtrów powinna umożliwiać swobodne usuwanie z niej nagromadzonego dwutlenku węgla oraz wilgoci. Odpowiednią dla siebie maskę można znaleźć w nowo otwartym sklepie medycznym enel-med w warszawskiej Galerii Północnej.

Smog - niepokojące liczby

W 2013 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaliczyła pyły zawieszone do kancerogenów, uznając, że mają one zauważalny i dobrze udowodniony wpływ na zwiększenie zachorowalności na raka płuc. Według szacunków WHO, w objętym badaniami 2010 roku z powodu raka płuc spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza zmarło na świecie 230 tysięcy osób. Według WHO 33 z 50 miast w Unii Europejskiej o największym stężeniu pyłu PM2,5 znajduje się w Polsce. W styczniu 2017 w południowej Polsce wystąpiło rekordowo wysokie zanieczyszczenie powietrza. Normy pyłów PM10 i PM2,5 zostały przekroczone nawet o ponad 3000%. Z raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że w 2016 w Polsce z powodu smogu życie przedwcześnie straciło prawie 19 tysięcy osób, co oznacza, że łącznie utraciły one prawie 440 tysięcy lat życia.