Twoje reakcje i zachowania za kierownicą zależą od wielu czynników. O tych psychologicznych pisze Agnieszka Sejda, psycholog Enel-med.


      Często gdy mowa o wypadkach drogowych obwiniamy za nie złe drogi, brak infrastruktury, czy pogodę. Badania wskazują jednak, że aż w 80% przypadków przyczyną jest zachowanie kierowcy - czasem błąd, przeoczenie, zła ocena sytuacji a czasem świadome naruszenie przepisów drogowych.

Czynności jakie podejmujemy za kierownicą podzielić możemy na trzy etapy:

1.    Proces orientacji
Sytuacja drogowa podlega ciągłym zmianom, aby je wszystkie zauważyć potrzebujemy sprawnie działających zmysłów. Szczególnie ważny jest nasz wzrok, ale nie tylko sama ostrość widzenia jest tak ważna, lecz prawidłowa ocena odległości, widzenie po zmierzchu czy też wrażliwość  na światła innych pojazdów. Poza wzrokiem na tym etapie kluczowa jest także koncentracja i podzielność uwagi.

2.    Proces oceny i podjęcia decyzji
Gdy już widać, że sytuacja drogowa uległa zmianie musimy podjąć decyzję jak powinniśmy się zachować. Na tym etapie korzystamy z naszej pamięci długotrwałej (odnosimy się do naszej znajomości reguł i przepisów ruchu) i sprawności myślenia (musimy dokonać analizy sytuacji). Kluczowe są tu cechy osobowościowe takie jak impulsywność, poziom skłonności do zachowań ryzykownych czy umiejętność radzenia sobie ze stresem.

3.    Procesy wykonawcze
Po zorientowaniu się w sytuacji i podjęciu decyzji przychodzi moment na wcielenie jej w życie. Często z powodu znacznej prędkości mamy na to niewiele czasu, stąd ważny jest refleks, czas reakcji i dobra koordynacja ruchów.

Badania psychologiczne, potocznie zwane psychotechniką pozwalają specjaliście – psychologowi transportu na ocenę  funkcjonowania w tych trzech obszarach. Wspólnie poszukuje się silnych stron, ale także uczula na te sytuacje drogowe, w których jesteśmy bardziej narażeni na kolizję czy wypadek. To może zwiększyć szanse na  zawsze bezpieczny powrót do domu.