Jak działają e-papierosy?

E-papieros to urządzenie wyglądem przypominające długopis, które przekształca płyn inhalacyjny, tzw. liquid w parę wdychaną przez użytkownika. Składa się z pojemnika na roztwór i atomizera, w którym zachodzi podgrzanie płynu i jego przeprowadzenie w parę. Energii dla tego procesu dostarcza zasilacz w postaci baterii lub akumulatora.Funkcjonowanie e-papierosa oparte jest więc na podgrzewaniu, które zastąpiło proces niecałkowitego spalania, towarzyszący tradycyjnym papierosom.

Czym się różni od papierosów?

Efektem palenia tradycyjnych papierosów jest powstawanie dymu tytoniowego, w skład którego wchodzi ponad 5 tysięcy substancji szkodliwych dla zdrowia, m.in. tlenek węgla, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, benzopiren, nitrozoaminy, akroleina, formaldehyd, amoniak, cyjanowodór i metale ciężkie, z których 40 jest rakotwórczych. Oczywiście, składnikiem dymu tytoniowego jest nikotyna, która wykazuje właściwości uzależniające. W niskich dawkach obecnych w papierosach wywiera na organizm działanie pobudzające. Porównując do tego niewielką liczbę składników liquidu (płynu/roztworu inhalacyjnego), które stanowią gliceryna, glikol propylenowy, nikotyna w odpowiednim stężeniu ( od 0 do 24 mg/ml) oraz substancje zapachowe i smakowe, wydaje się być oczywistym, że wapowanie ( od angielskiego „vape” ), a więc „palenie” e-papierosa jest dużo mniej szkodliwe niż palenie tradycyjne. Czy oznacza to jednak, że jest bezpieczne? Nie jest.

Czy e-papierosy szkodzą zdrowiu?

W środowisku naukowym zajmującym się badaniem wpływu wdychania „chmurki” powstałej z liquidów dyskutowanych jest kilka kwestii. Po pierwsze, e-papierosy za krótko znajdują się na rynku, aby móc ocenić ich długofalowy wpływ na zdrowie użytkowników. Aby móc znaleźć odpowiedź na to pytanie należałoby zbadać wapującego codziennie przez m.in. 20 lat, co będzie możliwe dopiero około roku 2026, gdyż e-papierosy na masową skalę zaczęły funkcjonować w roku 2006. Po drugie, podgrzanie liquidu do bardzo wysokich temperatur sprzyja powstawaniu szkodliwych substancji, takich jak akroleina czy formaldehyd. Również aromaty obecne w płynach do e-papierosów mogą po przegrzaniu stanowić źródło toksycznych substancji, szczególnie jeśli wytwarzane są z surowców o niskiej jakości, co często zdarza się wśród firm z krajów azjatyckich, których produkty dostępne są także na polskim rynku. Ponadto, stosowanie e-papierosów może powodować podrażnienia dróg oddechowych. Znane są także udokumentowane przypadki wybuchu i zapłonu e-papierosa zakończone zranieniami i poparzeniami twarzy oraz oczu.

Uwaga: nikotyna!

Oczywiście, nie należy zapominać o szkodliwym wpływie na organizm nikotyny, która jest przecież obecna w liquidowej „chmurce”. Po e-papierosy nie powinni sięgać niepalący, ponieważ możliwe jest uzależnienie się od nich, jak od normalnych papierosów. E-papierosom towarzyszy również efekt tzw. biernego palenia, a więc na dawkę nikotyny zawartą w aerozolu wytwarzanym przez urządzenie narażone są również osoby obecne w pomieszczeniu, a nie biorące bezpośrednio udziału w „paleniu”. Szczególną uwagę na ten fakt powinny zwrócić kobiety w ciąży i dzieci, dla których każda ekspozycja na nikotynę może być niebezpieczna.