Ibuprofen – co to za lek?

Ibuprofen, to niesteroidowy lek przeciwzapalny dostępny bez recepty i stosowany powszechnie 
w różnego rodzaju dolegliwościach bólowych, związanych głównie z chorobami reumatycznymi oraz bólami mięśni i stawów, ale nie tylko. Zażywany jest także, aby złagodzić bóle głowy, zębów czy obniżyć gorączkę. Jego znane od lat działania niepożądane dotyczą głównie negatywnego wpływu na przewód pokarmowy. Stosowanie ibuprofenu może powodować wrzody żołądka lub dwunastnicy, czy krwawienia z przewodu pokarmowego. Szczególnie narażone na te przykre dolegliwości są osoby starsze, a także te, które stosują lek przewlekle i w wysokich dawkach.

Ibuprofen – przyczyna męskiej bezpłodności?

Doniesienia na ten temat opublikowało amerykańskie czasopismo naukowe Proceedings of the National Academy of Sciences fund. Biomedycy wykonali badania na grupie ochotników, w której znajdowało się 31 mężczyzn w wieku od 18 do 35 lat. Czternastu z nich otrzymywało ibuprofen 
w dawce 600 mg dwa razy na dobę, (a więc w dobowej maksymalnej dawce wynoszącej 1200 mg ) 
a pozostali placebo. Po 14-stu dniach stosowania leku stwierdzono zaburzenia gospodarki hormonalnej, w tym produkcji testosteronu, czego skutkiem była dysfunkcja jąder, która może prowadzić do bezpłodności.

Problem męskiej płodności

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jedna na cztery pary w wieku rozrodczym, w krajach rozwijających się, pomimo 5-letniego okresu starań, nie może zajść w ciążę. Inne badania mówią, że za 30% wszystkich przypadków bezpłodności odpowiadają mężczyźni. Niestety, większość leków przed wprowadzeniem do obrotu nie jest badana pod kątem ich wpływu na męską płodność. Wiadomo, że szczególnie negatywnie na męski układ rozrodczy działają opioidy, hormony oraz leki stosowane w depresji, czy w innych chorobach psychicznych, o czym lekarze rzadko informują pacjentów. Z przeprowadzonych badań wynika, że częściową odpowiedzialność za męską bezpłodność ponosić może również dostępny bez recepty ibuprofen. Nie jest on jednak jedynym lekiem OTC, który zaburza męską płodność. Co prawda z najczęściej stosowanych: paracetamolu, kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) i ibuprofenu, to właśnie ten ostatni najsilniej upośledzał płodność u mężczyzn, to paracetamol prawdopodobnie także może być przyczyną problemów z płodnością. Dlatego, planujący ojcostwo na kilka miesięcy przed rozpoczęciem starań 
o dziecko, o ile to możliwe, powinni zrezygnować ze stosowania leków.

Przeprowadzone badania kliniczne dotyczyły niewielkiej grupy mężczyzn, lecz ich wyniki rzuciły nowe, interesujące spojrzenie na męską bezpłodność. Oczywiście, wymagają one kontynuacji 
i odpowiedzi na szereg pytań, bo o ile efekty krótkotrwałego stosowania ibuprofenu są odwracalne, nie wiadomo czy skutki przewlekłego stosowania leku również można cofnąć.

Naukowcy zaangażowani w badanie wyrażają ponadto nadzieję, że wyniki ich badań posłużą zwiększeniu świadomości w społeczeństwie i przypomnieniu pacjentom, że nawet leki stosowane powszechnie bez recepty mogą spowodować bardzo poważne konsekwencje zdrowotne.