Przewlekła obturacyjna choroba płuc – zagrożenie dla wszystkich palaczy papierosów. Czym jest, jak można je rozpoznać i leczyć mówi specjalista pulmonologii i zaburzeń oddychania podczas snu, dr n. med. Krzysztof Byśkiniewicz.

 

- Czym jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)?

- Można powiedzieć, że jest to choroba cywilizacyjna, która postępuje. Problem narasta, a związane jest to z powszechnym nałogiem palenia papierosów. Dym tytoniowy poprzez swoje drażniące działanie na układ oddechowy powoduje przemiany w oskrzelach, które stopniowo doprowadzają do ich zwężenia, co w konsekwencji może prowadzić do tzw. inwalidztwa oddechowego. Mówiąc wprost, oskrzela są tak zwężone, że nawet przy niewielkim wysiłku nie są w stanie dostarczyć wymaganej ilości powietrza do organizmu. Jeszcze raz podkreślam, że jest to głównie efekt palenia papierosów.

W Polsce pali nadal kilkanaście mln ludzi, a dwa mln Polaków ma przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Niestety 80 procent nie zdaje sobie z tego sprawy. To statystyki zgodne ze światowymi trendami. Świadomość tej choroby jest wciąż za mała. Ludzie ją lekceważą. Pierwsze sygnały choroba daje, gdy jest już w pewnym stopniu zaawansowania.

Palenie tytoniu nie jest jedyną przyczyną POChP. Można nigdy nie palić, ale można być palaczem biernym. Inną przyczyna to np. praca w szkodliwych warunkach (zapylone i zanieczyszczone pomieszczenia).

 - Jak zdiagnozować POChP?

- Ludzie się nie badają, stąd mała rozpoznawalność choroby, a wystarczy zrobić badanie czynności układu oddechowego (spirometrię). Światowy standard mówi, że ciężki palacz papierosów (minimum paczka dziennie przez 10 lat) powinien wykonywać spirometrię raz w roku. To jedyne badanie mogące wykryć tak groźną chorobę lub ją wykluczyć. Jest to groźna choroba, bo traktuje się ją jako układową tzn. w wyniku niedotlenienia rozwijają się powikłania głównie sercowo-naczyniowe. POChP nie powoduje śmierci bezpośrednio. Duszności dają dyskomfort, ale ludzie tak naprawdę umierają
z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.

 - Rozpoznanie choroby?

- Rozpoznanie choroby opiera się na zebraniu dokładnych wywiadów lekarskich - postępująca zadyszka (przy coraz mniejszych wysiłkach), kaszel, często świszczący oddech.

 - Jak leczy się przewlekłą obturacyjną chorobę płuc?

 - Podstawowym warunkiem prawidłowego leczenia jest zaprzestanie palenia papierosów oraz wdrożenie nowoczesnego leczenia farmakologicznego. Aktualnie dysponujemy całą gamą leków, głównie inhalacyjnych, rozszerzających oskrzela. W wybranych przypadkach stosuje się leki przeciwzapalne- steroidy wziewne. Jeszcze raz należy podkreślić, iż dysponujemy arsenałem leków, które poprawiają komfort życia, ale nie hamują postępu choroby. Warunkiem koniecznym jest zaprzestanie palenia tytoniu.

 

Dr n. med. Krzysztof Byśkiniewiczabsolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizacje II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych  oraz z zakresu chorób płuc. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako wieloletni kierownik Pracowni Zaburzeń Oddychania Podczas Snu  i Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji dotyczących problematyki chorób płuc, w szczególności zaburzeń oddychania podczas snu. Członek Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (European Respiratory Society), Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Przyjmuje pacjentów w oddziałach Enel-med: Puławska, Promenada.