Tężec to choroba zakaźna układu nerwowego. Do zakażenia dochodzi podczas zranienia, uszkodzenia powłoki skórnej, otarcia czy uszkodzenia błony śluzowej.

 Tężec to zakaźna choroba układu nerwowego wywołana przez beztlenową bakterię Clostridium tetani. Laseczki tężca bytują w przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi, w ściekach, w ziemi zanieczyszczonej wydalinami i w glebach, gdzie stosowane są z naturalne nawozy.  Do zakażenia dochodzi podczas zranienia, uszkodzenia powłoki skórnej, błony śluzowej czy otarcia, gdy do rany przedostaną się laseczki tężca.

Po wniknięciu do rany z formy przetrwalnikowej bakteria przechodzi w formę aktywną, namnaża się w warunkach beztlenowych i produkuje toksynę, która atakuje układ nerwowy, co ma wpływ na przewodnictwo nerwowe organizmu.

 Objawy tężca

Charakterystyczne objawy tężca to wzmożone napięcia mięśni, szczękościsk, trudności w oddychaniu i połykaniu, bóle głowy, obfite poty, niepokój i rozdrażnienie. Okres wylęgania choroby wynosi najczęściej od 2. do 14. dni. Im jest krótszy, tym cięższy przebieg choroby.

Zarażenie

Tężcem możemy zarazić się na całym świecie. Najbardziej narażone są osoby, które uległy zranieniu podczas pracy w ogrodzie, na polu lub na działce. Do rany wraz z brudem i ziemią wnikają pałeczki tężca, które są najczęściej tam, gdzie do nawożenia używa się nawozów naturalnych. Choroba charakteryzuje się wysoką śmiertelnością. W Polsce rejestruje się corocznie około 15 przypadków i w przeciągu lat, ta liczba spada dzięki szczepieniom ochronnym. Przebycie choroby nie zapewnia uodpornienia, natomiast szczepienie daje zabezpieczenie przed zakażeniem.

Szczepienie

Zgodnie z obowiązkowym Programem Szczepień Ochronnych każde dziecko powinno zostać zaszczepione 4. dawkami szczepionki przeciwtężcowej oraz dawkami przypominającymi w 6, 14 i 19 roku życia. Osobom dorosłym zalecane są przypominające szczepienia przeciw tężcowi raz na 10 lat. Dodatkowo w przypadku głębokich, rozległych i zanieczyszczonych glebą ran lekarz może podać zastrzyk z antytoksyną przeciwtężcową.