Ogólnopolski Dzień Transplantacji jest obchodzony 26. stycznia na pamiątkę pierwszego w Polsce przeszczepu wątroby w klinice w Bydgoszczy. Najbardziej znanym polskim lekarzem, który zajmował się transplantacjami był prof. Zbigniew Religa, który w 1985 r. przeprowadził pierwszą udaną operację przeszczepu serca. Od tamtego czasu liczba takich operacji w Polsce systematycznie rośnie. Od 2016 r. przeszczepia się rocznie ponad sto serc, które dają życie.

Oświadczenie woli
Operacje przeszczepienia organów polegają na wykorzystaniu organów osoby zmarłej do ratowania ludzi walczących o życie, dla których jest to jedyna szansa. Problemem transplantologii wciąż jest jednak niewystarczająca liczba dawców. Nie jest to najprzyjemniejszy temat do rozmowy, ale bez tego nikogo nie uratujesz, a być może ktoś nie uratuje Ciebie lub Twoich bliskich. Podpisanie „oświadczenia woli” o zgodzie na pobranie narządów po śmierci nic Cię nie kosztuje, a może być najcenniejszym darem - życiem. Na przeszczep organu w Polsce czeka się bardzo długo, a oświadczenie woli to wiadomość dla najbliższej rodziny i lekarzy: tak, gdy umrę, chcę podarować życie komuś innemu. Dzień Transplantacji to przypomnienie, że możemy nawzajem sobie pomagać.

Transplantacje organów od zmarłych nie stoją w sprzeczności z religią chrześcijańską, jest wręcz odwrotnie. Wielkim orędownikiem donacji narządów był papież Jan Paweł II, którego słowa na Światowym Kongresie Transplantologicznym w Rzymie (w 2000 r.) nie pozostawiły wątpliwości. Dobrowolne podarowanie życia po własnej śmierci to według kościoła katolickiego dar miłości.

Kto może pomóc?
Według danych Ministerstwa Zdrowia większość zgłoszonych dawców staje się „dawcą rzeczywistym”, czyli takim, którego narządy są odpowiednie do przeszczepu.„Według stanu na 31. sierpnia 2017. roku ze zgłoszonych 486 dawców, 379 razy dokonano przeszczepu. Od 2015 roku udział dawców rzeczywistych w stosunku do dawców potencjalnych (zgłoszonych) utrzymuje się na poziomie ok. 77%” czytamy w publikacji ministerstwa. Dzięki postępom medycyny, lekarze potrafią ratować życie poprzez przeszczep serca, nerki czy wątroby. Ratowanie nie zależy jednak tylko od nich. Potencjalnym dawcą może być po śmierci każdy z nas, wobec tego tematu nie warto przejść obojętnie. Warto o tym pamiętać, nie tylko 26. stycznia!