Krew to płynna tkanka ustrojowa, której medycyna w żaden sposób nie może zastąpić. Nieznany dawca może uratować Ci życie, Ty możesz podarować je komuś innemu.

Krew od wieków była symbolem braterstwa, honoru i męstwa. Krwiodawstwo nie stawia aż takich wymagań, jest za to sposobem, by uratować komuś życie. Często wartość krwiodawstwa doceniamy dopiero w obliczu choroby własnej lub najbliższych. Warto zrobić to już dziś.

Kto może zostać krwiodawcą?

Krew oddawać mogą ludzie zdrowi, bo tylko taka krew pomoże, a nie zaszkodzi biorcy. Dawca musi być pomiędzy 18. a 65. rokiem życia i podjąć samodzielną decyzję - chcę pomóc i oddać krew. 

Nie możesz zostać dawcą krwi jeśli chorujesz na cukrzycę, łuszczycę lub gruźlicę, jeśli dotyczą Cię problemy nowotworowe lub masz kłopoty z sercem. Przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych nie wyklucza krwiodawstwa, dawcą nie powinnna jednak zostać osoba często zmieniająca partnerów seksualnych, lub uprawiająca seks z wieloma osobami.To samo dotyczy alkoholizmu i zażywania narkotyków. 

Do czego służy krew? 

Krew to płynna tkanka w skład której wchodzą krwinki czerwone (erytrocyty), białe (leukocyty), płytkowe (trombocyty) i osocze czyli około 55% objętości krwi. Zadaniem krwi jest głównie rozprowadzanie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla do płuc oraz rozprowadzanie substancji odżywczych wchłanianych z przewodu pokarmowego.  Do funkcji krwi należy też odprowadzanie produktów przemiany materii do nerek i gruczołów potowych.

Cechy krwi

Twoja krew należy do jednej z grup dzielonych pod względem antygenów na A, B i O. Na krwinkach czerwonych oprócz antygenów układu ABO występuje także antygen D z układu Rh, który określa przynależność do grupy Rh D dodatniej albo Rh D ujemnej. Ta pierwsza występuje przy 85% populacji. 

   Twoja krew może uratować komuś życie, może to być ktoś obcy, ale równie dobrze ktoś ze znajomych lub rodziny. Jeśli nie masz ograniczeń zdrowotnych, masz szansę zrobić coś dobrego.