Wiele krajów wprowadza ułatwienia dla osób, które zostały zaszczepione przeciw COVID-19. Nie muszą one wykonywać obowiązkowych testów PCR ani testów antygenowych w kierunku infekcji SARS-CoV-2. Nie muszą też odbywać kwarantanny, która może trwać od kilku do nawet kilkunastu dni.

 

Dlaczego warto się zaszczepić przed podróżą?

Szczepienia przeciw COVID-19 chronią przed ciężkim przebiegiem choroby, poważnymi powikłaniami i możliwym zgonem. Nie są obowiązkowe, ale im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej poziom odporności społeczeństwa osiągnie próg, przy którym będziemy obserwować wygasanie epidemii i tym szybciej będzie można znieść obowiązujące w wielu krajach obostrzenia. 

Z pewnością równolegle ze zmniejszaniem się liczby zakażeń oraz wzrostem liczby osób zaszczepionych w poszczególnych krajach wiele z obowiązujących ograniczeń będzie znoszonych - także tych dotyczących podróżowania.

Przeciw COVID-19 warto zaszczepić się nie tylko przed podróżą, ale w tym przypadku ma to szczególne znaczenie. Przebywając w obcym kraju, zwiedzając różne obiekty czy spędzając czas w miejscach publicznych możemy stykać się z osobami zarażonym SARS-CoV-2 - także bezobjawowo. Szczepiąc się, chronimy więc własne zdrowie.

Czy bycie zaszczepionym ułatwia podróżowanie?

Brak szczepienia przeciw COVID-19 nie oznacza zakazu podróżowania, ale z pewnością je utrudnia. Poza zakażeniem szczepienie pozwala uniknąć wielu dodatkowych wydatków, na przykład na testy w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

Wiele krajów wprowadza przepisy, zgodnie z którymi osoby zaszczepione nie mają obowiązku odbywania kwarantanny po przyjeździe lub nie dotyczy ich wymóg wykonywania testów wykrywających zakażenie SARS-CoV-2.

Dotyczy to także Polski. Gdy wracamy do kraju z podróży zagranicznej, szczepienie przeciw COVID-19 zwalnia nas z obowiązku odbycia kwarantanny i wykonania testu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podróżni przybywający do Polski ze strefy Schengen (należy do niej większość krajów w UE i kilka krajów stowarzyszonych), którzy nie mieli wykonanego szczepienia, podlegają kwarantannie - o ile nie przedstawią negatywnego wyniku testu na COVID-19 (testu PCR lub antygenowego), wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Dotyczy to wszystkich środków transportu -zarówno transportu zbiorowego jak i indywidualnego oraz pieszego przekraczania granicy.

Podróżni na których nałożono kwarantannę w Polsce, mogą w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy wykonać test PCR lub antygenowy, którego negatywny wynik zwalnia z kwarantanny.

Natomiast podróżni przybywający do Polski spoza strefy Schengen kierowani są na 10-dniową kwarantannę, z której nie zwalnia test PCR wykonany w kraju, z którego przybywają. Kwarantanna może zostać skrócona w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego nie wcześniej niż 7 dni po przekroczeniu granicy. Testy takie nie są finansowane ze środków publicznych, trzeba więc za nie samodzielnie zapłacić.

Osoby przyjeżdżające do Polski z Indii, Nepalu, RPA, Brazylii, Kanady lub Wielkiej Brytanii - czyli z krajów, w których wystepują niepokojące warianty SARS-CoV-2, nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godzin po powrocie do Polski. Jest to możliwe dopiero po 7 dniach. Gdy wynik jest negatywny, kwarantanna jest znoszona. 

Przepisy te nie obowiązują osób zaszczepionych szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.  Na chwilę obecną są to następujące szczepionki jak dwudawkowe: mRNA Comirnaty Pfizer-BioNTech, mRNA COVID-19 Vaccine Moderna i wektorowa Vaxzevria AstraZeneca a także podawana w jednej dawce szczepionka wektorowa Janssen.

Gdzie można pojechać po zaszczepieniu się na COVID-19?

Obecnie wiele krajów ułatwia podróżowanie osobom zaszczepionym przeciw COVID-19. 

Osoby takie mogą wjechać bez wykonywania testu PCR lub antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 do takich krajów europejskich jak Francja, Austria, Islandia, Mołdawia, Gruzja, Grecja, Czarnogóra, Słowenia, Litwa i Estonia. 

Dotyczy to także Niemiec, dokąd od 30 maja 2021 można wjechać już bez rejestracji wjazdu i wykonywania testu. Nie dotyczy to lotu samolotem -na podkład są wpuszczane tylko osoby z negatywnym wynikiem testu. Akceptowane są szybkie testy antygenowe, wykonane najwcześniej 48 godzin przed planowaną godziną lądowania. Osoby zaszczepione-co najmniej 14 dni wcześniej nie muszą przedstawiać wyniku testu.

Od 29 maja 2021 także osoby lecące samolotem do Danii nie muszą przedstawiać wyniku testu na COVID-19 ani odbywać kwarantanny. Osoby zaszczepione, które docierają do Danii drogą lądową lub morską, też są z tego obowiązku zwolnione. Ostatnia dawka szczepionki musi być podana co najmniej 14 dni wcześniej.

Także jadąc do Bułgarii lub Chorwacji, musimy posiadać zaświadczenie, że ostatnia dawka szczepionki była przyjęta co najmniej 14 dni przed przyjazdem. W przypadku Chorwacji wystarczy jedna dawka szczepionki, gdy dotyczy osoby, która przeszła COVID-19. W przypadku Rumunii szczepionka musi być przyjęta co najmniej 10 dni przed przyjazdem.

Gdy udajemy się do Francji od 9 czerwca 2021 przy wjeździe do tego kraju wystarczy zaświadczenie o szczepieniu lub negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego), wykonanego 72 godziny przed podróżą.

Natomiast gdy chcemy jechać na Cypr, musimy się liczyć z tym, że także osoby zaszczepione wyrywkowo są tam poddawane testom w kierunku COVID-19. Ten kraj akceptuje szczepienia preparatami:  Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson oraz Sputnik V.  

Do Czarnogóry można wjechać od 5 czerwca 2021  bez konieczności wykonywania testu lub okazywania zaświadczenia o szczepieniu. Zasada ta obowiązuje do 2 lipcaa 2021.
Do Grecji bez testu mogą wjechać osoby zaszczepione co najmniej 14 dni przed przyjazdem. W tym kraju dopuszczane są preparaty: Pfizer BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics i Sinopharm.

Madera (należąca do Portugalii) wymaga potwierdzenia zaszczepienia co najmniej 14 dni wcześniej w przypadku szczepionek Moderna, Pfizer i AstraZeneca lub co najmniej 28 dni w przypadku szczepionki Johnson & Johnson.

Od 31 maja 2021 Słowacja zniosła konieczność testowania i kwarantanny dla osób zaszczepionych. 

Od 1 lipca warunkiem wjazdu na terytorium Tunezji jest okazanie testu PCR z kodem QR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem. Dotyczy to również osób zaszczepionych jak i ozdrowieńców.Do 9 lipca 2021 r. wjeżdżający do Tunezji w ramach zorganizowanych grup turystycznych, którzy otrzymali pełną szczepionkę i posiadają stosowne zaświadczenie z kodem QR (paszport  szczepionkowy), są zwolnieni z okazania negatywnego wyniku testu RT-PCR.

Od 7 czerwca 2021- Hiszpania zniosła konieczność testowania i kwarantanny dla osób zaszczepionych (w tym przypadku szczepienie będzie musiało nastąpić 14 dni przed przyjazdem). 

Gdy chcemy wjechać do Szwecji, musimy okazać negatywny wynik testu w kierunku COVID-19, wykonanego maksymalnie 48 godzin wcześniej. Testowanie jest obowiązkowe także dla osób zaszczepionych oraz dla ozdrowieńsców.

Od poniedziałku 21 czerwca br. Finlandia zniosła ograniczenia wjazdowe w bezpośrednich podróżach lotniczych między Polską a Finlandią. Wjazd do Finlandii w celach turystycznych dozwolony dla osób, które:

  • przyjęły pełne szczepienie przeciwko Covid-19 i od daty drugiej dawki upłynęło co najmniej 14 dni;
  • przebyły Covid-19 ponad 6 miesięcy temu i przyjęły jedną dawkę szczepionki, a od jej przyjęcia minęło co najmniej 7 dni.

Zasady dotyczące wjazdu do poszczególnych krajów zmieniają się, zgodnie z bieżącą sytuacją epidemiczną. Są one publikowane na stronie rządowej www.gov.pl (w zakładkach dotyczących poszczególnych krajów). Zasadyw wybranych krajach przedstawia ponizsza tabela.


Stan na dzień 02.07.2021

Podkreślić także trzeba, że ułatwienia dla osób zaszczepionych (ewentualnie dla ozdrowieńców lub osób z ujemnym wynikiem testu PCR) dotyczą jedynie osób bezobjawowych. Każda osoba z objawami infekcji górnych dróg oddechowych, nawet niewielkimi, takimi jak katar czy ból gardła, powinna zawsze wykonać test PCR w kierunku infekcji SARS-CoV-2 w celu wykluczenia zakażenia.

Unijne certyfikaty szczepień

W celu ułatwienia podróżowania od 1 lipca 2021 Komisja Europejska wprowadzi unijny certyfikat COVID. Jest to certyfikat  potwierdzający status osoby zaszczepionej przeciw COVID-19, a także osoby, która przeszła zakażenie SARS-CoV-2 lub osoby która uzyskała negatywny wynik testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 (test PCR lub antygenowy). 

Dokument taki jest dostępny nieodpłatnie, zarówno w formie cyfrowej z kodem QR jak i w formie wydruku - dla wszystkich obywateli państw Unii Europejskiej. Od 25 czerwca 2021 będzie także dostępny w aplikacji mobilnej mObywatel.

Unijny certyfikat szczepień będzie honorowany w podróżach wewnątrz Unii Europejskiej.

 

Źródła:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych
https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego6
https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/mfa_statements/x2021_02_05_overview_new_travel_rules_valid_from_5.html
https://www.gov.pl/web/francja/koronawirus---informacje-dla-podrozujacych-z-i-przez-francje
https://www.gov.pl/web/niemcy/od-30-maja-2021-r-niedziela-polska-nie-bedzie-obszarem-ryzyka
https://www.gov.pl/web/szwecja/zasady-wjazdu-do-szwecji
https://www.gov.pl/web/dania/zmiana-obostrzen-dot-podrozy-do-danii---polska-skategoryzowana-jako-kraj-zolty