Już co piąty Polak to osoba starsza, najczęściej na emeryturze. Badania demograficzne wskazują, że starzejemy się nawet odrobinę szybciej, niż inne kraje w Europie. To stwarza konieczność zapewnienia seniorom godnych warunków życia w ostatnich latach. Jednym z rozwiązań, na chwilę bądź na dłużej, są domy opieki. Te prywatne, to dziś ośrodki standardem nawiązujące do obiektów znanych dotąd z amerykańskich filmów.

Nasze społeczeństwo się starzeje. To niezaprzeczalna teza, widoczna we wszystkich badaniach demograficznych i potwierdzająca się we wszystkich państwach Europy. Wedle szacunków Eurostatu, już w 2030 roku aż 24 % populacji Starego Kontynentu będą stanowić ludzie powyżej 65 roku. A biorąc pod uwagę także coraz lepszą opiekę i standardy medyczne, długość życia wzrasta – w analogicznym okresie co ósma osoba w Europie będzie żyła 75 lat i więcej. Wracając do Polski, te statystyki wyglądają podobnie; już dziś 20 % społeczeństwa to osoby starsze, będące w wieku poprodukcyjnym. Przekładając to na wartości bezwzględne – mówimy o blisko 8 milionach osób w wieku emerytalnym.

Niestety, w wielu przypadkach seniorzy przestają być w pełni samowystarczalni. Często borykają się z długotrwałymi problemami zdrowotnymi, m.in. chorobami układu naczyniowo-sercowego, chorobami stawów, problemami ze wzrokiem, słuchem czy demencją. Każda z tych dolegliwości wymaga profesjonalnej opieki i systemowego leczenia. Ale przecież nie tylko choroby stanowią problem – seniorzy powyżej 75 roku życia często wymagają codziennej pomocy przy wykonywaniu najprostszych czynności domowych.

Idealne miejsce dla seniora

W takiej sytuacji warto pomyśleć o zapewnieniu najbliższym pełnej i profesjonalnej pielęgnacji, jaką oferują domy spokojnej starości. Wraz ze wzrostem zamożności i oczekiwań społeczeństwa, tego typu oferta jest coraz większa, a standard prywatnych domów opieki jest na najwyższym poziomie.

Mowa tu o zakwaterowaniu w jedno-, dwu- lub maksymalnie trzyosobowych, w pełni klimatyzowanych pokojach, wyposażonych w prywatne łazienki i specjalny, intuicyjny system kontaktu z personelem. Na miejscu mamy zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą, a dla każdego z pacjentów przygotowywany jest indywidualny plan zajęć i opieki.

Tak wygląda chociażby rzeczywistość w Willi Łucja – prywatnym domu opieki w Warszawie. Ośrodek oferuje seniorom zarówno pobyty dzienne (najczęściej kilkugodzinne, w trakcie dnia pracy), pobyty czasowe, pobyty stałe oaz turnusy rehabilitacyjne.

Dom seniora - na chwilę, czy na dłużej?

Wybór zależy przede wszystkim od stanu zdrowia jak i chęci samego seniora. Pobyty dzienne są dedykowane osobom, które z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą przebywać same w domu, w czasie gdy członkowie rodziny bądź opiekunowie udają się do pracy. Jest to dla nich forma wsparcia ale także możliwość poprawy stanu zdrowia i ogólnego samopoczucia, za sprawą zajęć rehabilitacyjnych.

Turnusy rehabilitacyjne

Nieco bardziej rozbudowaną formą pobytu w domu opieki są dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne – w ofercie Willi Łucja znajdziemy neurologiczne, ortopedyczne i usprawniające. 
Pierwsze są przeznaczone dla osób po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, schorzeniach neurologicznych czy po urazie rdzenia kręgowego. 

Turnusy ortopedyczne są dedykowane pacjentom skarżącym się na bóle kręgosłupa czy schorzenia ortopedyczne. Bardzo dobrze sprawdzają się także w przypadku chęci szybszego powrotu do formy po urazach, wypadkach czy operacjach stawów. Także z myślą o nieco młodszych pacjentach. 

W końcu turnus usprawniający – jak sama nazwa mówi – ma za zadanie poprawić ogólną sprawność ruchową seniora. W trakcie takich zajęć bardzo często dochodzi do spotkań osób po udarach lub urazach z tymi, które po prostu chcą jak najdłużej zachować dobrą sprawność fizyczną.

W ramach każdego z dwutygodniowych turnusów, seniorzy mogą liczyć na zajęcia indywidualne i grupowe, konsultacje lekarskie, fizjoterapeutyczne i psychologiczne, a także dodatkowe badania i dedykowany program edukacyjny, przeznaczony do samodzielnych ćwiczeń po wyjściu z ośrodka.

Pełną formą pobytu w Willi Łucja są pobyty stałe – dedykowane osobom starszym, które potrzebują wsparcia w czynnościach dnia codziennego, ale jednocześnie chcą wieść aktywne życie wśród ludzi w podobnym wieku. Oprócz całodobowej opieki personelu i pięciu pełnowartościowych posiłków, seniorzy są tu prowadzeni według indywidualnych zaleceń lekarsko-rehabilitacyjnych.

Sprawdż pełną ofertę ośrodka.