Nowoczesna  stomatologia dzięki symptomom  dostrzeganym w jamie ustnej pozwala zlokalizować niekiedy odlegle położone przyczyny. Aktualnie lekarze stomatolodzy często współpracują z fizjoterapeutą i  logopedą. Dlaczego?

Organizm człowieka w rozumieniu mięśniowo- kostnym stanowi wieloelementową całość pozostającą we wzajemnych zależnościach. Naruszenie jakiegokolwiek elementu może mieć wpływ na funkcjonowanie odległych części tego układu.

Szczególnie wrażliwym na naruszenie równowagi jest wzajemna, trójwymiarowa relacja między kośćmi  szczęki i żuchwy. Pozostają one ze sobą w kontakcie za pośrednictwem osadzonych w nich zębów i dwóch stawów  skroniowo-żuchwowych utrzymywanych więzadłami i mięśniami. Nietrudno wyciągnąć wniosek, że nawet miejscowe naruszenie równowagi wywołane niewłaściwym położeniem zębów, lub ich całkowitym brakiem może prowadzić do przejęcia funkcji  utrzymania prawidłowego położenia przez mięśnie utrzymujące żuchwę powodując ich wzmożone napięcie, co niejednokrotnie wiąże się z powstaniem dolegliwości bólowych. Można spotkać się również z odmienną sytuacją, gdy odlegle od głowy położone nieprawidłowości kostno-mięśniowe np. wady postawy powodując zaburzenia symetrii lub nawet wady stóp mogą mieć wpływ na położenie żuchwy poprzez pośrednie działanie na utrzymujące ją mięśnie.

Objawy

W jednym i drugim przypadku objawy mogą być początkowo słabo dostrzegalne i polegać na niesymetrycznym ruchu żuchwy spowodowanym  niesynchronicznym napięciem mięśni żwaczy prowadząc w konsekwencji do uszkodzeń zębów oraz manifestować się uciążliwymi, trudnymi do zdiagnozowania dolegliwościami bólowymi  w różnych rejonach głowy .  Zazwyczaj nie poddają się one konwencjonalnemu leczeniu prowadzonemu przez lekarzy neurologów czy laryngologów. Niekiedy dolegliwości lokalizują się w okolicy zębów sugerując konieczność leczenia endodontycznego, ale wówczas pacjent trafia do stomatologa i wnikliwa diagnostyka pozwala uniknąć  takich pomyłek.

Co pomaga?

Częstym zaskoczeniem dla pacjentów jest ustąpienie dolegliwości bólowych po niewielkich zmianach  np. w obrębie płaszczyzny zwarcia uzyskanych na drodze drobnych korekt powierzchni żujących zębów uzyskanych przy pomocy materiałów kompozytowych .

Specjalista stomatolog najpierw ocenia klinicznie pacjenta. Uzyskany obraz wcale nie musi odpowiadać prawdziwym relacjom zwarciowym, gdyż może być zmieniony  poprzez działanie mięśni żwaczy. Z tego powodu  dokonuje „ deprogramacji” pacjenta wybraną przez lekarza metodą, aby mięśnie „ zapomniały”  nieprawidłowy stan napięcia i ustawiły żuchwę w stosunku do szczęki w prawdziwej pozycji. Na drodze pomiarów instrumentalnych (łukiem twarzowym) przeprowadzanych po przywróceniu prawidłowego napięcia mięśniowego, określa się prawidłowe położenie  żuchwy względem szczęki. Istnieje prawdopodobieństwo, że aby przywrócić prawidłowe napięcie mięśni lekarz stomatolog zaleci noszenie szyny terapeutycznej przez dłuższy czas i dopiero po takiej kuracji metodami zachowawczymi, ortodontycznymi lub protetycznymi przywróci właściwe relacje zgryzowe. To one zapobiegają nawrotowi niewłaściwego położenia żuchwy względem szczęki. Możliwym jest że leczenie miejscowe w jamie ustnej prowadzone przez stomatologa będzie musiało być wspomagane przez rehabilitację korygującą wady postawy, gdyż mogą mieć one wpływ na  nawroty wadliwych relacji zwarciowych.

Ból jest sygnałem

Trzeba pamiętać ,że pojawienie się dolegliwości bólowych sugeruje obecność bardzo zaawansowanych zmian wymagających leczenia. O wiele łatwiej byłoby zapobiegać wystąpieniu objawów . Z tego powodu warto poważnie podchodzić do sugestii leczenia np. ortodontycznego nawet w przypadkach gdy wydaje się że mamy „ równe” zęby. Niestety równe nie oznacza pozbawione wad zgryzu. Podobnie w przypadku nawet pojedynczych braków zębowych, które należy uzupełnić, aby naturalne przemieszczanie się zębów w kierunku braku nie spowodowało odległych, trudnych do leczenia konsekwencji zwarciowych.