Kompletne uzębienie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element wpływający na komfort naszego życia, zarówno pod kątem estetycznym, jak i zdrowotnym. Piękny uśmiech pozbawiony ubytków to atrybut, ale także szansa na prawidłowe rozdrabnianie pokarmu, a co za tym idzie sprawne funkcjonowanie układu trawiennego. Zęby tracimy nie tylko z powodu zaniedbań, ale także na skutek wypadków czy w przebiegu chorób ogólnoustrojowych. Zużywają się one także podczas całego naszego życia. Jakie są możliwości uzupełniania braków w uzębieniu? Czym są mosty i protezy na implantach – o tym w poniższym artykule.

Jakie są metody uzupełnienia brakującego uzębienia?

Istnieje wiele metod na uzupełnienie brakującego uzębienia. Wszystkie z nich mają swoje indywidualne zalety oraz inne przeznaczenia. Wiele zależy od ilości utraconych zębów, inaczej bowiem postępuje się w przypadku utraty pojedynczego zęba, a inaczej jeśli utraciliśmy ich więcej.
Przy wszelkich brakach z uzębieniem niezbędna jest konsultacja ze specjalistą, odpowiednia diagnostyka oraz przygotowanie planu leczenia. Do metod uzupełniania stomatologicznego stosuje się między innymi mosty i protezy na implantach. Obydwa zabiegi przeprowadza się w miejscowym znieczuleniu. Uzupełnienie protetyczne oparte na implantach jest jedną z najpopularniejszych i najlepszych metod przywracania zdrowego uśmiechu. Wykorzystuje się ją przy odtwarzaniu braków zębowych, do których doszło na skutek próchnicy, urazów mechanicznych, ale także w przypadku wrodzonego braku zawiązka. Implanty stomatologiczne stanowią idealne rozwiązanie w uzupełnianiu braków zębowych bez ingerencji w zęby sąsiednie. Wszczepienie jednego implantu trwa około pół godziny. Przy implantach, na których osadza się protezę zabieg jest dłuższy.
Nowoczesna chirurgia dentystyczna spowodowała dynamiczny rozwój implanto-protetyki. Daje wiele możliwości pacjentom, którzy utracili zęby oraz szansę na piękny uśmiech w krótkim czasie. Znieczulenia stomatologiczne wykonywane przed leczeniem pozwalają na przeprowadzenie zabiegu całkowicie bezboleśnie. Pacjenci, u których leczenie jest obszerne lub trudne, mogą skorzystać z leczenia w narkozie czy sedacji wziewnej. Jest to prawdziwa rewolucja w stomatologii ostatnich lat.

Mosty na implantach

Jednym ze sposobów na odtworzenie braków zębowych jest most na implantach.  Może być on mocowany na:

 • naturalnych zębach pacjenta;
 • na wszczepionych implantach.

W przypadku pojedynczego braku zębowego, implanty stanowią lepsze rozwiązanie. Przede wszystkim oszczędzamy zęby sąsiednie, które w przypadku mostu są dodatkowo obciążane i szlifowane do zamontowania pracy. Mosty protetyczne na implantach pozwalają na uzupełnienie od jednego do kilku zębów. Umieszcza się je w jamie ustnej na stałe, co zapewnia wysoki komfort użytkowania. W sytuacji, kiedy chcemy uzupełnić braki kilku zębów sąsiadujących ze sobą i zdecydowaliśmy się na most chirurg wszczepia przynajmniej dwa implanty będące filarami. Ilość wszczepów ustalana jest podczas planu leczenia, na podstawie warunków kostnych pacjenta i ilości brakujących zębów. Most może być również kilkupunktowy, czyli praca oparta jest na kilku implantach. Ta metoda jest także dobrym rozwiązaniem dla pacjentów chcących zrezygnować z protez częściowych. Na implantach możemy oprzeć większy fragment odbudowy protetycznej.
W przypadku mocowania na naturalnych zębach, filarem dla mostu na implancie może być nie tylko zdrowy ząb, ale i ten po leczeniu endodontycznym. Wtedy do kanału zębowego wprowadzany jest wkład koronowo korzeniowy, a pomiędzy filarami znajduje się przęsło służące odtworzeniu brakujących zębów. Bardzo ważne jest by uzębienie filarowe było zdrowe bez oznak próchnicy, a zęby leczone endodontycznie z idealnie, prawidłowo wypełnionymi kanałami bez zmian zapalnych w okolicy wierzchołka korzenia.
Mosty osadzone na implantach dzieli się w zależności od materiału, z którego są wykonane na:

 • mosty porcelanowe na ceramice – wykonane z trwałego materiału, dodatkowo do wzmocnienia na powierzchnię porcelany nakłada się tlenek cyrkonu;
 • mosty pełnoceramiczne - w 100% wykonane z porcelany, bardzo trwałe i najbardziej przypominające naturalne zęby, stosowane najczęściej w odcinku przednim;
 • mosty mieszane bezniklowe – wykonane z porcelany tylko w części zewnętrznej, w pozostałej z mieszanek metali bez zawartości niklu, który jest pierwiastkiem z grupy alergenów;
 • mosty porcelanowe na złocie - podbudowa mostu wykonana jest ze złota, na zewnątrz napalana porcelana;
 • mosty porcelanowe na cyrkonie – najtrwalsze i bardzo elastyczne mosty, pod częścią wierzchnią znajduje się tzw. biała baza.

Implanty do mocowania mostów wykonane są z tytanu lub jego stopów, jest on materiałem biokompatybilnym, dzięki czemu organizm ludzki nie traktuje go jak ciało obce i istnieje niewielkie ryzyko, że zostanie odrzucony.

Proteza na implantach

Protezy zębowe na implantach są przeznaczone dla pacjentów, u których występują liczne braki zębowe lub całkowite bezzębie. Zastosowanie protezy zębowej całkowitej w przypadku bezzębia pozwala nie tylko odtworzyć pełen uśmiech, ale także odzyskać prawidłowe rysy i proporcje twarzy. Wraz z utratą zębów następuje zanik kości wyrostka zębodołowego co powoduje, że dolna część twarzy z czasem „zapada się”. Dzięki protezie pacjent odzyskuje prawidłowy wygląd i funkcję gryzienia. W niektórych przypadkach opiera się protezy na dwóch implantach. Są też sytuacje, w których wszczepia się kilka implantów i na nich opiera wszystkie brakujące zęby.
Istnieją różne inne metody uzupełnień protetycznych:

 • protezy stałe – są to uzupełnienia trwale umocowane na zębach własnych pacjenta, najczęściej za pomocą cementów. Do protez stałych należą wkłady koronowe i koronowo-korzeniowe, mosty oraz korony;
 • protezy ruchome – to uzupełnienia wprowadzane do jamy ustnej i wyjmowane z niej przez pacjenta (wyjmujemy je po jedzeniu, aby móc je dokładnie oczyścić z resztek jedzeniowych):
 • protezy całkowite;
 • protezy częściowe;
 • implanty zębowe.

Proteza na implantach może być tymczasowa lub długoczasowa w zależności od czasu jej użytkowania. Wyróżnia się także rodzaje protez ze względu na materiał, z którego są wykonane, a wśród nich:

 • protezy szkieletowe ruchome – ich metalowa konstrukcja utrzymuje protezę na pozostałych zębach naturalnych, uzupełniają częściowe braki w uzębieniu;
 • protezy akrylowe – wykonane z akrylu i w zależności od potrzeb mogą być częściowe lub całkowite;
 • protezy overdenture – wykonane z lekkiego akrylu, oparte na zębach własnych pacjenta lub implantach, wyposażone w niewidoczne elementy retencyjne, dzięki którym zachowują wyjątkową stabilność i nie uciskają błon śluzowych.

Dzisiejsza implanto-protetyka oferuje także możliwość skorzystania z usługi opartej na systemie all on four, czyli protezy na implantach w jeden dzień. Jest to innowacyjna metoda, która w jeden dzień i bez przeszczepu kości pozwala na uzyskanie nowych zębów wyglądających i funkcjonujących jak naturalne uzębienie. Najpierw w gabinecie wykonywane jest badanie tomograficzne w celu dokonania oceny stanu kości i oceny pod kątem możliwości wszczepienia implantów. Następnie wykonuje się komputerowy model szczęk pozwalający na  przygotowanie nowych zębów do natychmiastowego zamocowania. Na implantach mocowane są na stałe naturalnie wyglądające zęby tymczasowe (na 10 miesięcy stanowiący okres przejściowy). Zabieg przeprowadzany jest w sedacji (uspokojeniu) lub pod narkozą. Po kilku godzinach pacjent ma nowe zęby. Po około 3 do 6 miesięcy po tym zabiegu wykonywane są tzw. ostateczne zęby.
Trzeba pamiętać, że istnieją przeciwwskazania do wszczepienia implantu stomatologicznego, a są nimi między innymi: niekontrolowana cukrzyca, przyjmowanie leków zawierających bifosfoniany, korzystanie z zabiegów radioterapii, choroby przyzębia, bruksizm (zgrzytanie i zaciskanie zębów). O możliwości wykonania każdej pracy ostatecznie decyduje lekarz stomatolog po konsultacji i przeprowadzeniu diagnostyki.

Źródła:

 • Fabianelli A., Bożyk A., Michalak M., et al., Implantoprotetyka – zalety, przeciwskazania, rozwiązania praktyczne; Edra Urban & Partner 2017; 102-107
 • Kostrzewa-Janicka J., Kucharski Z., Rolski D., Wprowadzenie do protetyki stomatologicznej; Katedra Protetyki Stomatologicznej WUM 2019; 20-30
 • Śliwowoski K., Implanty krok po kroku cz. II Żuchwa; Wyd. Kwintesencja 2006; 49-55