Zdrowie, zawsze było, oprócz szczęścia rodzinnego, największą wartością w życiu Polaków, a pod wpływem doświadczeń związanych z pandemią, okazało się ono szczególnie cenne. Dbałość o zdrowie stała się priorytetem, także dla pracowników, a ich oczekiwania wobec pracodawców obejmują wiele zakresów opieki, która zawiera oprócz tradycyjnych konsultacji lekarskich, także profilaktykę, rehabilitację czy pomoc w zakresie zdrowia psychicznego.

Aby sprostać tym oczekiwaniom pakiety zdrowotne oferowane przez firmy zawierają rozbudowany system opieki, dostosowany do potrzeb pracowników. Podchodząc holistycznie do zdrowia, dbamy nie tylko o zdrowie fizyczne, ale także o dobre samopoczucie. 

Docenianie zdrowia

Trwająca na całym świecie pandemia COVID-19 uświadomiła wszystkim, że zdrowie jest cenne i pokazała, jak łatwo można je stracić. Okazało się, że dbanie o dobrą kondycję to także sposób ochrony przed chorobami zakaźnymi, a dobre samopoczucie to niezbędny element zdrowia, traktowanego nie tylko jako brak choroby, ale jako poczucie pełnego dobrostanu (ang. wellbeing) fizycznego, psychicznego i społecznego.

Pod pojęciem “zdrowie” rozumiemy obecnie nie tylko brak choroby czy dolegliwości. Przy takim podejściu sposobem na jego osiągnięcie mogłoby być jedynie wyeliminowanie uciążliwego bólu czy schorzenia. Traktując zdrowie w szerszym pojęciu, możemy je budować przez zachowania prozdrowotne i profilaktyczne, zapobiegając tym samym poważniejszym problemom. Coraz częściej właśnie w taki sposób Polacy traktują zdrowie.

Badania firmy FREE NOW, która zapytała Polaków o ich priorytety w związku z pandemią, pokazały, że wykazujemy obecnie większą wrażliwość na zdrowie zarówno osób bliskich jak i własne. 67 procent Polaków wskazało zdrowie najbliższych, a 51 procent własne zdrowie jako wartości, za które są wdzięczni. Dla porównania - 47 procent badanych wdzięczność wiązało z posiadaniem pracy.

Polacy docenili też możliwość okazywania czułości i przytulenia swoich bliskich, wskazało na to 41 procent badanych, 37 procent Polaków stwierdziło, że docenia wspólne posiłki z rodziną, a 38 procent - chodzenie pieszo. Wszystkie te elementy stanowią element dbania o dobre samopoczucie i dobry stan psychiczny, przekładający się również na ogólny stan zdrowia.

Z badania wynika także, że więcej osób niż przed pandemią poświęca czas na rozwój własny, w tym na uprawianie sportu. Dbałość o siebie stała się więc ważnym elementem codziennego trybu życia.

Publiczny system opieki zdrowotnej nie zawsze w pełni umożliwia dbanie o zdrowie w sposób holistyczny, obejmujący wszystkie aspekty życia. Niedogodności, z którymi trzeba się mierzyć, korzystając z tego systemu, czyli długie terminy oczekiwania na konsultacje, trudny dostęp do specjalistów czy badań profilaktycznych, sprawiają, że świadczenia finansowane ze środków publicznych nie zawsze pozwalają na realizację tego zamierzenia.

Ważna rola sektora prywatnego

System zdrowotny w Polsce oparty jest w głównej mierze na świadczeniach finansowanych ze środków publicznych. Jednak sektor komercyjny, czyli świadczenia finansowane ze źródeł prywatnych (zarówno w formie fee-for-service czyli płatności za poszczególne wizyty jak i w formie abonamentów lub ubezpieczeń zdrowotnych) stanowi już obecnie 30 procent wartości całego rynku ochrony zdrowia. Jest on ważnym uzupełnieniem i wręcz niezbędnym elementem całego systemu ochrony zdrowia.

Na korzystanie z prywatnego sektora opieki zdrowotnej decyduje się już coraz więcej Polaków. Z badań wynika, że model mieszany, czyli korzystanie zarówno ze świadczeń publicznych jak i komercyjnych, wybiera prawie połowa, natomiast wyłącznie ze świadczeń komercyjnych korzysta prawie 10 procent naszego społeczeństwa.

Głównym powodem korzystania ze świadczeń komercyjnych są szybsze i dogodniejsze terminy wizyt, wyższe kompetencje personelu i jego większe zaangażowanie w proces leczenia, a także możliwość załatwienia kilku badań i konsultacji podczas jednej wizyty i sprawniejsza obsługa. 

Polacy decydują się na korzystanie ze świadczeń komercyjnych głównie wtedy, gdy szukają pomocy w zakresie stomatologii, ginekologii i położnictwa, okulistyki, urologii, medycyny estetycznej, medycyny sportowej czy w zakresie zdrowia psychicznego, jednak korzystając z prywatnych świadczeń szukają pomocy wielu innych specjalistów, także lekarza rodzinnego, który z założenia, jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej dla każdego ubezpieczonego w systemie publicznym, powinien być zawsze dostępny.

Niewątpliwe zalety korzystania z komercyjnego systemu opieki zdrowotnej to także lepsza dostępność do leczenia oraz możliwość wykonania w jak najszybszym terminie badań diagnostycznych i profilaktycznych, dostosowanych indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta i pozwalających w porę wykryć zagrożenie i często zapobiec rozwojowi choroby.

Elementem opieki zdrowotnej oferowanej przez prywatne firmy są także świadczenia w zakresie medycyny pracy, która również może odgrywać ważną rolę w dbaniu o zdrowie, między innymi przeciwdziałając chorobom cywilizacyjnym. Świadczenia te są częścią pakietów zdrowotnych oferowanych pracownikom i obejmują między innymi badania okresowe, na bieżąco kontrolujące stan zdrowia.

Opieka medyczna dla pracowników

Dostosowując się do zmieniających się warunków oraz do oczekiwań pracowników, pracodawcy oferują im rozbudowane programy opieki medycznej. Obejmują one oprócz wizyt lekarskich i badań diagnostycznych także świadczenia w zakresie rehabilitacji oraz w zakresie zdrowia psychicznego.

Dbanie o zdrowie to także regularne korzystanie z konsultacji i w razie potrzeb – z leczenia w gabinecie stomatologicznym, dlatego pakiety dla pracowników przewidują także korzystnie z tego rodzaju świadczeń.

Pakiety dają możliwość dostępu do lekarzy, zapewniają elastyczność w umawianiu wizyt. Mogą obejmować opieką medyczną także członków rodziny pracownika – partnera i dzieci. 

Plusem korzystania z takiej formy dostępu do usług medycznych jest także wygoda, czyli możliwość umawiania wizyt online i przez aplikacje mobilne, a także dostęp do nowoczesnych rozwiązań w zakresie telemedycyny, takich jak e-wizyty, konsultacje wideo czy za pomocą czatu lub telefoniczne.

Jest to ważne zwłaszcza teraz, gdy pracownicy cenią swój czas i nie chcą tracić wielu godzin na dotarcie do placówki i na oczekiwanie na wizytę w sytuacji, gdy pomocy można udzielić zdalnie. Ceniona jest także oferta świadczeń dla osób bliskich, dająca całej rodzinie poczucie bezpieczeństwa.

Ponieważ dbałość o zdrowie to także dbałość o kondycję fizyczną, pracownicy oczekują od pracodawców wsparcia także w tym zakresie. Karty sportowe, umożliwiające dostęp do wielu różnorodnych obiektów i zajęć cieszą się dużym powodzeniem, a badania wykazały, że gdy otwarto obiekty po wielomiesięcznym lockdownie, liczba osób korzystających z nich zwiększyła się. 

Benefity sportowe dają także, oprócz dostępu do zajęć stacjonarnych, możliwość udziału w zajęciach online, na przykład z rehabilitantem, trenerem fitness czy trenerem jogi. 

Takie rozwiązanie może być przydatne w okresach, gdyby ponownie wprowadzono lockdown z uwagi na rozwój epidemii, ale nie tylko. W sezonie jesienno-zimowym, gdy łatwo o zarażenie grypą lub o inne infekcje wirusowe, dla osób z osłabioną odpornością może to być sposób na pozostanie aktywnym, bez narażania się na kontakty z zakażonymi.

Pandemia pozwoliła także docenić, jak ważnym elementem wpływającym na zdrowie jest kondycja psychiczna. Dbając o pracowników także pod tym względem, pracodawcy zapewniają im, w ramach pakietów zdrowotnych, dostęp do konsultacji psychologicznych (zarówno stacjonarnych jak i online) oraz dedykowanych funkcji w ramach pakietów firmowych.

 

 

Źródła: 
„Zdrowie Polaków po pandemii. Co możemy zrobić razem”, Raport przygotowany przez Pracodawców Medycyny Prywatnej i firmę doradczą Deloitte, 2021
“Pandemiczna codzienność a wartości i priorytety”, raport FREE NOW, 2021